Näkökulma

Karkaako tietotyö Suomesta, CGI:n Tapio Volanen?

Ei tietotyö Suomesta karkaa pois. Asiakastarpeiden muuttuessa tietotyöhön ja tarvittavaan osaamiseen kohdistuu kuitenkin iso ja nopea muutostarve.

Jaa artikkeli

Digitaalisuus on keskeinen megatrendi, joka haastaa myös meidät tietotyöläiset. Se on suuri mahdollisuus uudistua. Kun me täällä Suomessa siinä onnistumme, voimme tehdä työnjakoa siinä, mitä me teemme jatkossa Suomessa kotimaisin voimin ja missä töissä on järkevää käyttää edullisemman kustannustason maita.

Kansainvälisen työnjaon merkitys siis kasvaa?

Se on vääjäämätöntä. Työnjako on monikansallisille it-yrityksille jo normaali tapa toimia. Digitaalisuuden murtautuminen kaikille toimialoille tulee entistä vahvemmin haastamaan meidät siinä, mitä meidän kannattaa tehdä Suomessa paikallisin voimin ja mitä kannattaa tehdä offshoresta käsin. Myös palveluntuottajien asiakkaat joutuvat ottamaan tähän kantaa, kun vanhojen järjestelmien ylläpidossa pitää saada säästöjä, jotta rahaa jää uuden kehittämiseen.

Esimerkiksi Intiassa it-osaajan päivähinta on murto-osa siitä, mitä se on Suomessa. Meidän ei kannata lähteä kilpailemaan bulkkiosaamisessa ja vahvasti automatisoitavissa olevassa tekemisessä. Suomessa täytyy erikoistua ja koulutuksenkin pitää tähdätä siihen, että me olemme ylempänä jalostusarvoketjussa. Se tarkoittaa, että olemme vahvasti asiakasrajapinnassa.

Jatkossakin tulemme tarvitsemaan esimerkiksi projektipäälliköitä sekä tekijöitä, joilla on arkkitehtiosaamista ja ison kuvan ymmärtämystä. Erityisesti tarvitaan henkilöitä, jotka pystyvät tulkkaamaan liiketoiminnan tahtotilaa it-kielelle. Näitä osaamisia on vaikea lähteä siirtämään pois täältä asiakasrajapinnasta. Niissä on hyväksyttävämpää se, että suomalainen työ saa olla kalliimpaa.

Mitä vahvuuksia Suomessa on?

Suomessa koulutustaso ja sen laatu ovat kilpailukykyistä. Me suomalaiset asiantuntijat olemme lähellä asiakasta ja puhumme suomea. Oletusarvoisesti paras onnistuminen saadaan it-projekteissa, joissa tiimissä on täällä asiakasrajapinnassa toimivia suomea puhuvia henkilöitä sekä halvemman kustannustason maissa henkilöitä tekemässä teknistä ja toteuttavaa osuutta.

Miten alalle saadaan osaajia?

Digitaalisuuden johdosta olemme suuren muutoksen äärellä. Meillä on intressi käydä aktiivista vuoropuhelua, jotta korkeakouluista ja ammattioppilaitoksista valmistuisi mahdollisimman päteviä ihmisiä. Tärkeää on myös välittää tietoa asiakastarpeissa tapahtuvista muutoksista, jotta ne näkyvät koulutusohjelmissa ja kurssisisällöissä. Osallistumme mielellämme koulutussisältöjen suunnitteluun ja olemme myös tuottaneet kurssisisältöjä oppilaitoskumppaneillemme.