Avoin data

Bisnestä avoimesta datasta

Suomen suurimmat kaupungit kannustavat yrityksiä avoimen datan valjastamiseen liiketoimintaansa.

Jaa artikkeli

Kaikkien hyödynnettävissä olevaa avointa dataa on tarjolla valtavasti. Suomen suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu edistävät omalta osaltaan 6Aika-strategian Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa julkisten tietovarantojen avaamista sekä edesauttavat avoimeen dataan pohjautuvien älykkäiden palvelujen syntymistä.

Helsingin kaupungin omistama Forum Virium auttaa kuutoskaupunkeja yhtenäistämään ohjelmointirajapintoja, jotta yhteen kaupunkiin kehitetty sovellus skaalautuisi mahdollisimman mutkattomasti muihin kaupunkeihin. Ja ovet ovat auki pidemmällekin, sillä kuutoskaupungit tekevät yhteistyötä myös kansainvälisen kaupunkiverkoston kanssa, jonne sovelluksia pyritään levittämään.

– Haluamme auttaa yrityksiä näkemään avoimen datan mahdollisuudet laajemmin kuin sovelluskehityksessä. Toivottavasti onnistumme innostamaan ammattilaisia edistämään palvelutarjooman kasvua ja innovaatioita läpi datan arvoketjun aina tiedon keruusta datatuotteisiin asti, Forum Viriumin ohjelmajohtaja Hanna Niemi-Hugaerts sanoo.

Hän kaipaa yrityksiltä lisää avoimeen dataan pohjautuvaa innovaatiotoimintaa.

– Ehkä avoimen datan käyttöön on ajateltu liiaksi liittyvän yleishyödyllisyyys, vaikka sitä saa käyttää myös kovaan bisnekseen, esimerkiksi asiakassegmenttien tunnistamiseen ja logistiikkaketjujen tehostamiseen, Niemi-Hugaerts muistuttaa.

Hän kehottaa yrityksiä pohtimaan, olisiko niillä esimerkiksi hyödyntämiskohteita ajantasaiselle avoimesta rajapinnasta haetulle tiedolle, joka voisi yksinkertaistaa yrityksen omia tai asiakasyrityksen prosesseja. Erityisenä toiveenaan hän esittää sen, että myös isommat yritykset tarttuisivat tähän mahdollisuuteen.

Koulutusta tarjolla

Asian edistämiseksi kuutoskaupungit järjestävät tapahtumia sekä yrityksille maksutonta koulutusta ja sparrausta.

– Haluaisimme, että yritykset ottaisivat datan entistä enemmän käyttöönsä. Olemme miettineet, miten me voisimme siinä auttaa. Meillä on esimerkiksi jokaisen kuutoskaupungin alueella yhteisövastaava, joka sparraa yrityksiä. Häneltä voi varata ajan ja keskustella oman yrityksensä datan hyödyntämismahdollisuuksista.

Niemi-Hugaerts sanoo, että yritykset pyrkivät usein tarjoamaan kehittämiään sovelluksia kaupungille, oikeampi suunta olisi kehittää ja tarjota niitä kuluttajille tai toisille yrityksille.

– Iso osa yrityksistä tarvitsee avukseen jonkun toisen yrityksen dataan liittyviä palveluita, kuten visualisointeja, tiedollajohtamisen työkaluja tai asiakasrekisterin parempaa hyödyntämistä. Yritykset voisivat aktiivisemmin tarjota tällaisia palveluja muille yrityksille tai suunnitella palveluja kuluttajille.

Paremmin toimiva kaupunki

Kuutoskaupunkien visio on, että uusien palvelujen myötä kaupungit kokonaisuudessaan toimivat paremmin. Tällä hetkellä esimerkiksi erilaiset reitityssovellukset ovat suosittuja.

– Junien myöhästymisiä ne eivät vielä estä, mutta auttavat löytämään nopeimman vaihtoehtoisen reitin, Niemi-Hugaerts nauraa aamuisiin kokemuksiinsa viitaten.

Hän muistuttaa avoimen datan peruslupauksista, joihin kuuluvat julkisen sektorin tehostaminen, avoimuuden tuominen ja demokratian tukeminen sekä innovaatioliiketoiminnan lisääminen.

– Demokratian kannalta on hyvä, että me voimme seurata esimerkiksi kaupungin ostoja sekä päätöksentekoa. Toivottavasti jatkossa yhä enemmän osallistumaan – esimerkiksi antamalla palautetta, jota kaupunki ottaa tätä nykyä vastaan myös palauterajapinnan kautta.

Vielä on kuitenkin raivattava digitalisaatiota hidastavia esteitä. Esimerkiksi kaupunkien työ rajapintojen yhdenmukaistamiseksi kuulostaa simppeliltä, mutta savotta on iso. Niemi-Hugaerts muistelee, että yksin Helsingillä on tällä hetkellä 800 tietojärjestelmää. Siksi hänen mukaansa pelkkä rajapintoihin keskittyminen ei pidemmän päälle riitä, vaan kaupunkien it-järjestelmät on jossain vaiheessa selkeytettävä perusteellisesti.

Tässä vaiheessa yleensä käännetään katseet Viroon, joka monessa suhteessa on harpannut tietoyhteiskuntakehityksen kärkeen.

– Virossa on palveluiden yhteentoimivuus hyvin hallussa ja maassa toimitaan hyvin ketterästi. Mutta siellä ei ole lähdetty datan avaamisessa niin rohkeasti liikkeelle kuin meillä.

Hanna Niemi-Hugaerts muistuttaa yrityksiä, että avointa dataa saa käyttää myös kovaan bisnekseen.Hanna Niemi-Hugaerts muistuttaa yrityksiä, että avointa dataa saa käyttää myös kovaan bisnekseen.

Avoimeen dataan pohjautuvia suosittuja hakukohteita ovat mm.

Postinumeroalueet

Jalankulun ja pyöräilyn talvikunnossapidon prioriteetit

Asemakaava

Kaupungin ostot

3D-rakennukset

Kaupungin palvelukartta

Koulujen oppilaaksiottoalueet