Pääkirjoitus

Mitä satavuotiaalle lahjaksi?

Teknologiateollisuus investoi 100-vuotiaan Suomen osaamispääomaan.

Jaa artikkeli

Teknologiateollisuus täytti sata vuotta vuonna 2003. Silloin perustettiin Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja sille annettiin pääomaksi 100 miljoonaa euroa. Pääoman tuotoilla säätiö on tukenut teknologian ja osaamisen kehittämistä.

Suurimmat panostukset on osoitettu korkeakouluille. Teknologiateollisuus, 100-vuotissäätiö ja teknologiayritykset osallistuivat noin 140 miljoonan euron lahjoituksella Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston pääomittamiseen 2010-luvun alussa. Vuonna 2015 Teknologiateollisuus lahjoitti neljälle tekniikan yliopistolle lisäksi 11 miljoonaa.

Lisäksi on tullut tavanomainen hankerahoitus. Siihen säätiö laittaa vuosittain noin kolme miljoonaa euroa.

Nyt Suomen täyttäessä sata vuotta Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö rahoittaa muutamaa erityiskohdetta. Säätiö on pääyhteistyökumppani HundrED–hankkeessa, jossa toteutetaan sata kunnianhimoista suomalaista kokeilua, kerätään sata jo toiminnassa olevaa, kansainvälistä opetusinnovaatiota sekä haastatellaan yhteensä sataa visionääriä kaikista maanosista. Kaikki paketoidaan sellaiseen muotoon, että niitä on helppo hyödyntää paitsi Suomessa myös muualla.

StarT-hankkeen tavoitteena on tukea projektioppimista kaikilla opetuksen asteilla. StarT ajaa sisään suomalaiselle opetus- ja kasvatusalalle rohkeaan kokeiluun kannustavaa toimintakulttuuria, joka tukee uusia opetussuunnitelmia. Tavoitteena on eheyttää luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden sekä muiden tieteiden ja taiteiden ilmiöpohjaista oppimista.

Viime vuonna jo kokeiltiin Maankoodauskurssia. Siinä yritykset lahjoittivat aikaa ja resursseja tiettyyn julkisen sektorin ongelman ratkaisuun. Ensimmäisellä kerralla rakennettiin alusta MyDatan hallintaan ja turvalliseen käyttöön. Juhlavuonna Maankoodauskurssilla tartutaan uusiin, ajankohtaisiin kehitystarpeisiin ja tehdään yhdessä niihin toimivat ratkaisut. Näin tuodaan jo olemassa olevaa huippuosaamista uudella tavalla suomalaisen yhteiskunnan käyttöön.

Teknologiateollisuus on EK:n kautta mukana myös Seuraavan sadan vuoden tekijät ja 100 hyvää Suomesta -hankkeissa. Ensin mainitussa nostetaan esiin ratkaisuja Suomen uudistamiseksi ja jälkimmäisessä haetaan sataa tuotetta tai palvelua juhlimaan satavuotiasta Suomea.

Kaikki mainioita lahjoja isänmaan uudistumiseen. Paljon onnea!

Päätoimittaja Markku AlhonenPäätoimittaja Markku Alhonen

Julkaisija:

Teknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Päätoimittaja: Markku Alhonen

Toimituskunta: Markku Alhonen, Nora Elers, Mervi Karikorpi, Niina Into, Martti Kätkä, Antton Lounasheimo, Ilkka Niemelä, Petteri Rautaporras

Toimitus: Legendium Oy

Anna palautetta

Kerro mielipiteesi lehdestä:

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi