Työhyvinvointi

Työturvallisuus rakentuu pienin askelin

Mannerin Konepaja on ottanut kilpailemisen keinoksi työturvallisuuden parantamiseen.

Jaa artikkeli

Työturvallisuudesta on tullut kymmenen viime vuoden aikana tärkeä osa hankolaisen Mannerin Konepajan toimintakulttuuria. Noin 60 henkeä työllistävä perheyritys valmistaa erilaisia pyöriä esimerkiksi sairaalalaitteisiin, rullakoihin ja kalusteisiin.

– Helposti ajatellaan, ettei tämän tyyppisessä pienten ja kevyiden kappaletavaroiden valmistuksessa ole erityisiä pulmia työturvallisuudessa. Mutta kun pieniä tuotteita pannaan paljon samaan laatikkoon, alkaa siirreltävillä esineillä olla painoa ja riskit kasvavat, toimitusjohtaja Tapio Manner kertoo.

Hänen mukaansa suurimmat turvallisuushaasteet yhtiössä koskivatkin trukkikuljetuksia. Tuotannon automatisointi on vähentänyt tiettyjä fyysisesti raskaita ja tapaturmaherkkiä työvaiheita. Manner kuitenkin korostaa, ettei automaatio saa tuudittaa yritystä turvallisuusasioiden unohtamiseen.

Kymmenisen vuotta sitten konepaja osallistui ensimmäisen kerran Teknologiateollisuus ry:n Haastamme-työturvallisuuskilpailuun. Tapio Manner sanoo, että aluksi turvallisuusasioissa kilpaileminen tuntui monesta työntekijästä vieraalta ajatukselta.

– Väki ihmetteli, mihin ylimääräisiä kisakatselmuksia tarvitaan – täytyyhän yrityksen joka tapauksessa noudattaa laissa määriteltyjä turvallisuusvaatimuksia.

Viiden osallistumiskerran jälkeen asenne kisaa kohtaan on kuitenkin muuttunut erittäin myönteiseksi.

– Henkilöstö on huomannut, että tämä keino toimii. Vaikka sijoituksemme kilpailussa on noussut vähitellen, ei muiden päihittäminen ole tärkeintä. Enemmänkin työyhteisö on innostunut kilvoittelemaan itsensä kanssa ja pyrkimään yhä parempiin pisteisiin, Tapio Manner mainitsee.

Turvavarusteista tuli arkipäivää

Henkilöstöä on innostettu myös monin muin tavoin mukaan turvallisuustyöhön. Läheltä piti -ilmoitusten ja turvallisuushavaintojen tekeminen on tehty mahdollisimman helpoksi sähköisessä toiminnanohjausjärjestelmässä.

Vuosittain valitaan paras turvallisuushavainto. Viimeksi palkittiin huomio, että varastohyllyjen taakse tarvitaan lisää turvaverkkoja.

Entä mikä kaikki muu on muuttunut kymmenessä vuodessa?

– Yleinen siisteys tuotantotiloissa on parantunut. Olemme konkretisoineet kuvien avulla, millaisessa järjestyksessä jokaisen työpisteen tulee olla. Turvavarusteiden käyttämisestä on tullut arkipäiväinen tapa, ja myös vierailijoilta edellytetään aina niiden pukemista, Manner luettelee.

Niin ikään uusien työntekijöiden huolelliseen turvallisuusperehdyttämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Pienet parannukset ovat tuottaneet tulosta: konepajalla ei ole sattunut sairauspoissaolon aiheuttavia työtapaturmia noin kahteen vuoteen.

– Emme saa silti jättää työtä kesken. Työturvallisuus on jatkuva prosessi, Tapio Manner painottaa.

Työsuojeluvaltuutettu Joakim Söderling on pannut kohentuneen turvallisuuden merkille.

– Mielestäni työyhteisö on oivaltanut, että turvallisuuteen satsaaminen kannattaa. Esimerkiksi varastointia ja turvavarusteita parantamalla voimme välttää monta tapaturmaa.

Söderlingin mielestä fyysinen työympäristö alkaa olla niin turvallinen, että yritys on tehnyt oikein ryhdyttyään kohentamaan myös henkistä työhyvinvointia, yhteishenkeä ja ilmapiiriä.

– Se onkin sitten ihan oma urakkansa, hän toteaa.

Tapio Manner sanoo, että työturvallisuutta on saatu parannettua, kun työyhteisö on innostunut kilvoittelemaan itsensä kanssa.Tapio Manner sanoo, että työturvallisuutta on saatu parannettua, kun työyhteisö on innostunut kilvoittelemaan itsensä kanssa.Joakim Söderling kertoo, että turvavarusteita parantamalla on voitu välttää monta tapaturmaa.Joakim Söderling kertoo, että turvavarusteita parantamalla on voitu välttää monta tapaturmaa.

Työympäristöt kuntoon – Haastamme-kisa alkaa

Työympäristöjen kehittämiseen tähtäävä Haastamme-kisa käynnistyy jo kymmenettä kertaa. Kilpailussa työympäristöjen tilaa arvioivat työsuojeluhallinnon työsuojelutarkastajat. Lisäksi yrityksiltä kysytään mm. tapaturmatietoja alan turvallisuuskehityksen arvioimiseksi.

Ilmoittaudu 17.2.2017 mennessä.

Osallistuminen on ilmaista.

Haastamme-kisan järjestäjinä toimivat Teknologiateollisuus, alan ammattiliitot, työsuojeluhallinto sekä Työturvallisuuskeskus.

Lue lisää työturvallisuudesta.