Arkadianmäeltä

Miten uusi kasvu luodaan?

Kansanedustaja Ville Vähämäki uskoo normiston purkamisen auttavan osaltaan kasvun tielle.

Jaa artikkeli

”Suomen bruttokansantuote junnaa edelleen paikallaan. Työttömyys on erittäin huolestuttavissa lukemissa. Suomessa on merkittävä investointipula. Valtion velka kasvaa nopeasti. Näitä otsikoita olemme joutuneet lukemaan koko 2010-luvun. Tästä syystä hallitus on joutunut leikkaamaan niistäkin kohteista, joilla on aiemmin haettu kasvua, kuten tutkimus- ja kehitysrahoituksesta.

 Julkisen talouden leikkaukset tai avustukset eivät kuitenkaan ole olennainen syy talouskasvuun tai kasvamattomuuteen. Selvitysten mukaan kasvuun tarvitaan yrittäjän jaksamista, kysyntää ja vähemmän sääntelyä. Globaali taloustilanne on huolestuttava, mutta kasvun siemeniin voidaan itse vaikuttaa.

Hallituksen yksi kärkihankkeista on norminpurkutalkoot. Tämä koskettaa erityisesti teknologiateollisuutta, kun laki ei tahdo pysyä kehityksessä mukana. Asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi digitalisaatio hyötyisi suuresti sääntelyn purusta.

Tulevaisuudessa yhteiskuntamme täytyy toimia joustavammin, jotta voimme purkaa sääntelyä uuden teknologian tieltä. Toisaalta joitakin normeja tulee laatia, jotta voimme ottaa uutta teknologiaa osaksi yhteiskuntaamme. Normiston tarkastelusta onkin tehtävä jatkuva prosessi, ja prosessin hallitsemiseksi on tehtävä työkalu.

Tulevaisuusvaliokunnan viime kaudella kehittämästä teknologioiden ennakointimallista voidaan jatkojalostaa apuväline, jolla voimme hallita uusien teknologioiden sääntelyä.

Käytännössä tämä menee siten, että ensin tunnistamme elämän osa-alueita, jotka tuovat ihmiskunnalle eniten hyötyä lähitulevaisuudessa. Sitten tunnistamme näihin osa-alueisiin liittyvät teknologiat sekä näihin vaikuttavat ohjausvaikutukset. Tämän jälkeen alamme vapauttamaan sekä säätämään normeja, jotta teknologiat voidaan ottaa osaksi yhteiskuntaa.

Kysymyksessä on suuri pragmaattinen muutos verrattuna olemassa olevaan tilaan. Esittämäni mallin mukaisesti yhteiskuntamme voi ottaa uusien teknologioiden käyttöönotossa voimakkaan etunojan, ja saamme siten nostettua kansallista kilpailukykyämme ja lisäämme yhteiskunnan joustavuutta.

 Työmme normien purun osalta on hyvässä vaiheessa. Vaikka uutiset ovat välillä huolestuttavia, niin koskaan tässä maassa ei ole heitetty pyyhettä kehään – ei yrityksissä eikä eduskunnassa.”

Ville Vähämäki, kansanedustaja (ps), valtiovarainvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta
Ville Vähämäki, kansanedustaja (ps), valtiovarainvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta