teema

Lähteekö julkinen sektori digikiriin?

Tuntuuko, että kaikki junnaa paikallaan? Hallituksen digihankkeet etenevät oikeasti ja vaikuttavat sinunkin arkeesi.

Jaa artikkeli

Mitkä hallituksen kärkihankkeet liittyvät digitalisaatioon, Teknologiateollisuuden tieto- ja sähköalojen toimialajohtaja Ville Peltola?

Digitalisaatioon liittyvät suoraan kaksi kärkihanketta: VM:n koordinoima ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” (Digi1) sekä LVM:n koordinoima ”Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö” (Digi2). Näiden lisäksi kärkihanke kokeilukulttuurin lisäämiseksi on myös maininnan arvoinen, sillä toimintatapojen ja kulttuurin muutos on olennainen asia digitalisaatiossa.

Miten julkisten palveluiden digitalisoiminen etenee?

Digi1-kärkihankkeen ensimmäinen vaihe ”Digitalisoinnin periaatteet” julkaistiin helmikuun alussa. Periaatteet ovat hyviä ja kunnianhimoisia. Esimerkiksi se, että kansalaisilta kysytään uutta tietoa vain kerran, on erittäin tärkeä periaate. Siitä tulee pitää tiukasti kiinni ja periaate pitää laajentaa koskemaan myös yrityksiä.

Hanke nimitti myös DigiNYT-seurantaryhmän joulukuussa, jonka puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen. Varapuheenjohtajana toimii Pekka Ala-Pietilä, joka johti ICT2015-työryhmää. Se laittoi alulle muun muassa kansallisen palveluväylän, joka etenee hyvin aikataulussaan Väestörekisterikeskuksen ohjauksessa.

Mitä kärkihanke digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi pitää sisällään?

Kärkihankkeeseen kuuluu viisi päätoimea: 1. Kansallinen tietoturvastrategia, 2. Massa- ja omadatan toimintaohjelma, 3. Robotiikan toimintaohjelma, 4. IoT-ohjelman toimeenpano ja 5. Liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristön luominen.

Kolmesta ensimmäisestä on nyt julkaistu hallituksen linjaukset. IoT-ohjelma on tukenut muun muassa IndustryHack hackathon -tilaisuuksia, ja liikenteen digitalisaation alueella on syntynyt esimerkiksi ensimmäinen niin sanottu Mobility as a Service -operaattori yhteistyössä ITS Finlandin kanssa. Linjaukset liikkuvat perinteisesti korkealla tasolla, ja nyt on olennaisen tärkeää siirtyä suunnittelusta toteutukseen. Vanhaa sanontaa hieman soveltaen ”hyvin suunniteltu on vasta puoliksi tehty”.

VM tilasi Valtiokonttorilta kesällä 2015 digitalisaatiosta selvityksen, joka julkaistiin joulukuussa otsikolla: ”Valmiina digikiriin”. Selvitys sisältää lukuisan joukon konkreettisia ehdotuksia, joista yksi on julkishallinnon digitalisaatiota koordinoivan ja edistävän tahon perustaminen jollekin valtionhallinnon toimijalle.

Tämä on kannatettava ehdotus ja tässä kohtaa tulee ottaa esimerkkiä UK:n Government Digital Services ja USA:n 18F-yksiköistä. Ne molemmat omaavat pieniä ja ketteriä tiimejä, kehittäjiä ja designereita, jotka auttavat ja edistävät digitalisaatiota poikkihallinnollisesti ja konkreettisesti esimerkiksi kehittämällä palveluista prototyyppejä. Digitaalisten palveluiden kehitys on ketterää, iteratiivista ja koko ajan loppuasiakas huomioivaa.

Miten summaat digikärkihankkeiden etenemisen?

Mielestäni ne ovat edenneet hyvin. Vaikka hallitusohjelman ja kärkihankkeiden luomisesta ei ole kulunut kovin kauan, ensimmäisiä tuloksia on jo saatu aikaan. Kuten sanottua, nyt on olennaista siirtyä toimeenpanemaan julkaistuja linjauksia. Tässä elinkeinoelämän aktiivinen rooli on myös kriittinen. Suunnitelmista on siirryttävä toimintaan, jossa kokeilukulttuuri näyttelee ratkaisevan tärkeää roolia. Kannattaa muistaa myös toinen vanha viisaus: ”yksi prototyyppi vastaa tuhatta kokousta”.

Ville Peltolan mielestä hallituksen kärkihankkeet ovat edenneet hyvin. Nyt pitää siirtyä toimeenpanemaan julkaistuja linjauksia.Ville Peltolan mielestä hallituksen kärkihankkeet ovat edenneet hyvin. Nyt pitää siirtyä toimeenpanemaan julkaistuja linjauksia.