Ajankohtaista

Työaika piteni paikallisesti sopien

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin vuotuisen työajan pidentämisestä 24 tunnilla. Työajan pidennys toteutettiin teknologiateollisuudessa pääsääntöisesti yhdessä paikallisesti sopien.

Jaa artikkeli

Kuinka kattavasti työajan pidentäminen on toteutunut, Teknologiateollisuuden ekonomisti Petteri Rautaporras?

Lähes kaikki eli yli 95 prosenttia teknologiateollisuuden henkilöstöstä on työajan pidennyksen piirissä.

Millaisilla perusteilla työaika jätettiin pidentämättä?

Teollisuudessa se useimmiten liittyi siihen, että työtilanne on ollut niin kertakaikkisen huono, ettei yrityksissä pystytä tarjoamaan edes olemassa olevalle työntekijämäärälle riittävää työmäärää. Nämäkin yritykset ilmoittivat, että jos tilanne muuttuu paremmaksi, työajan pidennys otetaan uudestaan asialistalle. Lisäksi neuvotteluprosessin tuloksena työajan pidentämisen sijaan joissakin yrityksissä sovittiin jostain muusta kilpailukykyä parantavasta asiasta, esimerkiksi työaikapankin perustamisesta.

Kuinka laajasti työajan pidentämisestä sovittiin paikallisesti?

Lähes kaikissa yrityksistä käytiin neuvottelut pidennyksen toteutuksesta ja lähes kaikissa neuvotteluissa päädyttiin paikalliseen sopimukseen. Vain harvoissa yrityksissä edettiin ilman sopimista ja turvauduttiin niin sanottuun perälautaan.

Miten työajan pidennys toteutettiin yrityksissä?

Yrityksissä käytetään pidennystapoja monipuolisesti ja erilaisia vaihtoehtoja luovasti yhdistellen: on pekkaspäivien poistamista, työviikon tai työpäivien pidentämistä ja arkipyhien käyttöönottoa. Erityisesti toimihenkilökentässä työajan pidentämiseen hyödynnetään runsaasti työaikapankkeja ja liukumasaldoja.

Kuinka merkitykselliseksi yritykset kokevat kikyn aikaansaamisen?

Tästä yrityksiltä tuli hyvää palautetta. Yritykset pitävät tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena sitä, että kustannuskilpailukykyä pyritään parantamaan myös työmarkkinaratkaisuilla. Joku yritys totesikin tutulla fraasilla, että kiky oli ratkaisuna oikean suuntainen mutta riittämätön.

Petteri RautaporrasPetteri Rautaporras

Kysely työajan 24 tunnin pidentämisestä lähetettiin kaikkiin Teknologiateollisuus ry:n jäsentoimipaikkoihin. Tulosten kattavuus henkilöstömäärän perusteella on toimialasta ja henkilöstöryhmästä riippuen 60–70 prosenttia.