Myytinmurtaja

Myytti:

Talouskasvu tuhoaa ympäristöä

Voiko talouskasvusta koitua ympäristön kannalta hyvää, Sitran johtaja Mari Pantsar?

Jaa artikkeli

"Maapalloamme kohtaa kestävyyskriisi, jonka keskiössä ovat ilmastokriisi ja luonnonvarojen ylikäyttö. Emme voi jatkaa tällä tavalla ja löydämme varmasti kriisiin ratkaisut. Ne yritykset, jotka tarjoavat ratkaisuja edelläkävijöinä, tulevat nappaamaan ison siivun maailman markkinoista. Samalla se tarkoittaa yritysten kasvua ja yleisemminkin talouskasvua.

Jatkossa talouskasvu perustuu muuhun kuin neitseellisten luonnonvarojen käyttöön. Lisäarvoa tuovat kiertotalousratkaisut, palvelut, digitalisaatio ja uudet teknologiat. Ympäristön huomioiminen ei tarkoita, että meidän pitäisi downshiftata ja lopettaa kuluttaminen.

Tällaisesta kehityksestä on jo selkeitä todisteita. Yksi hyvä indikaatio tästä on sijoittajien ja investoreiden käyttäytyminen. Ympäristön kannalta huonojen sijoitusten pitkän aikavälin tuotto-odotukset ovat matalia. Enää varoja ei sijoiteta ympäristöä tuhoavaan bisnekseen tai toimintaan, jossa käytetään esimerkiksi kivihiiltä. Myös öljyyn pohjautuvat sijoitukset alkavat olla vaakalaudalla.

Kestävä kehitys nojaa pitkälti teknologian kehittymiseen. On runsaasti esimerkkejä, kuinka uudet ratkaisut ovat auttaneet materiaalin käytön ja päästöjen vähentämisessä. Myös kiertotalous tuo talouskasvua. Kun materiaali pysyy kierrossa, teollisuus saa katetta monta kertaa samalle materiaalille.

Ilmastomuutoksen torjunta ei ole enää ympäristö- tai ilmastopolitiikkaa. Se on mitä suuremmassa määrin talous-, kilpailukyky- ja työllisyyspolitiikkaa. Sitra on arvioinut, että vuonna 2050 globaali puhtaiden teknologioiden markkina on jopa 6 000 miljardia euroa.

Suomessa kehitettävillä laitteilla voidaan ratkaista ongelmia, joihin maailmalla etsitään kuumeisesti ratkaisuja. Meidän pitäisi kehittää niitä ratkaisuja, joissa on vientipotentiaalia, sillä vientimarkkinat ovat rajattomat. Tähän tarvitaan myös valtiolta vahvempaa ohjausta.

Hyvä esimerkki suomalaisesta osaamisesta ovat vähähiiliset energiaratkaisut ja erilaiset energiatehokkuusratkaisut. Oilon on esimerkiksi konvertoinut Kiinassa useita kivihiilivoimaloita maakaasulle ja niissä voidaan käyttää myös biokaasua.

Suomalaisille yrityksille on paljon mahdollisuuksia, mutta kilpailu on kovaa. On oltava nopea, jos haluaa tarjota edelläkävijäratkaisuja ja saada talouskasvua."