teema

Rahoituksen puute voi pilata vientikaupat

Pk-yritysten kasvu voi tyssätä, jos kasvun kannalta tarkoituksenmukaista rahoitusta ei ole saatavilla. Ketterien rahoitusinstrumenttien lisäksi tarvitaan neuvontaa.

Jaa artikkeli

Millainen yritysrahoituksen tilanne on tällä hetkellä, Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Markku Ihonen?

Suomi on pieni markkina, jossa on vähän toimijoita. Yritykset ovat perinteisesti hakeneet rahoitusta omasta pankista, mutta viime vuosina rahoitusmarkkinoille on tullut myös uusia toimijoita.

Vuoden 2008 finanssikriisi tiukensi rahoitustilannetta ja kiristi sääntelyä. Yritysten on nykyisin pystyttävä perustelemaan hyvin omat rahoitustarpeensa.

Onko yrityksille rahoitusta saatavilla?

Rahoitusta löytyy hyviin hankkeisiin, ja yrityksillä on käytettävinään erilaisia rahoitusinstrumentteja. Haasteena ei aina ole rahoituksen saatavuus vaan se, osaavatko yritykset hakea sitä oikeasta paikasta. Oikea taho riippuu siitä, liittyykö tarve esimerkiksi käyttöpääomaan, investointeihin vai vientikaupan rahoittamiseen.

Yritykset tarvitsisivat kipeästi rahoitusneuvontaa. Niillä pitäisi olla käytettävänään rahoituksen palvelupuhelin. Tällaiselle on huutava pula.

Viennin kasvussa ja talouden piristymisessä lasketaan paljon pk-yritysten varaan. Löytyykö niiden viennin vauhdittamiseksi rahoitusta?

Rahoituksen saaminen voi olla hyvin ratkaisevaa yrityksen kasvulle, vientikauppojen rahoitus on kuitenkin iso haaste. Siksi pk-yrityksille pitäisi luoda uusia ketteriä vienninrahoitusinstrumentteja. Valtion pitää olla tässä aktiivinen ja edistää vientiä.

Käytännössä viejien asiakkaiden rahoitukseen käytettävää viennin rahoitusta on vaikea saada pienempiin vientikauppoihin. Myöskään Finnveran työkaluista ei ole tällä hetkellä tähän ongelmaan merkittävää apua.

Tällä hetkellä Finnveralla on vain hieman yli sata viennin rahoituksen asiakasta. Niiden määrää olisi lisättävä merkittävästi pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. Vain harvat pk-yritykset hyödyntävät viennin rahoitusta instrumenttien monimutkaisuuden, suhteellisen kalleuden, sopivien ratkaisujen tai tiedon puutteen vuoksi.

Vienninrahoitusjärjestelmän tulee olla ketterä ja kilpailukykyinen, jotta se tukee yritysten kilpailukyvyn kehittämistä ja myös riskinoton lisäämistä. Oleellista vientikauppojen syntymisessä olisi saada sitovia rahoitustarjouksia rahoittajilta, eli yrityksen tehdessä tarjousta asiakkaalle rahoitus olisi jo tiedossa.

Asialla on koko kansantalouden kannalta merkitystä. Vuosina 2009–2013 Finnveran vientitakuita tuli voimaan yhteensä 14,7 miljardin euron arvosta. Niiden työllisyysvaikutus oli yli 170 000 henkilötyövuotta.

Euroopan investointipankin ESIR-rahoituksen tavoitteena on käynnistää 315 miljardin investoinnit EU:ssa vuoteen 2020 mennessä. Onko odotettavissa, että se kannustaa myös suomalaiset pk-yritykset investoimaan?

ESIR-rahoitusta on Suomessa toistaiseksi käytetty vain Äänekosken biolaitoksen rahoitukseen. Tämä johtuu siitä, että alle 25 miljoonan euron investoinnit asioidaan kunkin maan välittäjäpankkien kanssa. Suomeen saatiin vasta 30.3. ensimmäinen välittäjä kun OP Ryhmä sai takaukset 150 miljoonan euron lainoille. Nyt siis tätäkin rahoitusta voi hakea Suomessa!

Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Markku Ihonen.Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Markku Ihonen.