Teema

Isojen odotusten Tampere3

Tampere3-yliopiston painopistealueiksi on määritelty terveyden, teknologian, yhteiskunnan sekä talouden opetus ja tutkimus. Niissä sen on yllettävä kansainväliselle huipulle.

Jaa artikkeli

Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun muodostamassa yhteisössä yhdistyvät talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus ja koulutus. Opiskelijoita Tampere3:ssa on noin 35 000 ja työntekijöitä 5 000.

Sairaala- ja hoitokalusteita valmistavan Lojerin toimitusjohtaja Ville Laine sanoo, että korkeakoulujen välisten raja-aitojen purkaminen tulee todelliseen tarpeeseen, sillä vastaavia aitoja ei esiinny työelämässä. Sen sijaan tämän päivän ammattilaiselle laaja-alaisuus on vahvuus ja yhä useammin myös ammatissa menestymisen edellytys.

Laine kertoo, kuinka Lojerin työntekijöillä on takanaan monenlaista koulutusta. Joukosta löytyy muun muassa sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, insinöörejä ja kauppatieteilijöitä. Tutkinto luo kuitenkin vasta lähtötilanteen.

– Heti meille töihin tultuaan he joutuvat opettelemaan uusia osaamisalueita. Sairaanhoitaja joutuu perehtymään tuotekehitykseen, insinöörit ja kauppatieteilijät perehtyvät terveydenhuoltoon. Olisihan se mahtavaa, jos he olisivat jo opinnoissaan saaneet monialaisia taitoja ja näkemyksiä, Laine sanoo.

Laine jatkaa esimerkillä Lojerin kehittämistä anti-mikrobisista sairaalasängyistä ja tutkimuspöydistä. Antimikrobisten tuotteiden kehittäminen vaatii osaamista muun muassa materiaalitekniikasta, lääketieteestä, biologiasta sekä biokemiasta.

– Lisäksi tämän kaltaisissa tuotteissa on tärkeää, että löytyy tieteellistä näyttöä vaikuttavuudesta esimerkiksi sairaalainfektioiden vähenemisenä.

Tiiviimpää yritysyhteistyötä

Ville Laine uskoo, että Tampere3:ssa pystytään hyödyntämään sen muodostaman kolmikon erityisvahvuuksia. Hän luottaa, että yhdistyminen tuo synergiaetuja, mikä toivottavasti tarkoittaa lisäpanostuksia opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamiseen. Vaikka julkinen keskustelu painottuu pitkälti yliopistoihin, Laine korostaa myös ammattikorkeakoulun merkitystä.

– Uskon, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta tiivistyy, kun mukaan saadaan soveltavaa tutkimusta ja palvelutoimintaa. Se tuo käytännönläheisyyttä ja palvelee yritysten tarpeita.

Kolmikon välillä on ollut tähän asti eroja yritysyhteistyön aktiivisuudessa. Laine toivoo uudistuksen vievän siihen, että jatkossa tehdään entistä laajempaa ja pitkäjänteisempää yhteistyötä erikokoisten yritysten kanssa aina startupeista lähtien.

Hänen visiossaan kumppanuus voisi johtaa siihen, että liiketoimintaympäristön heikkoja signaaleja tulkitaan ensimmäisten joukossa koko maailmassa. Laine antaa esimerkin sen tuomista mahdollisuuksista.

– Tänä päivänä kaikki puhuvat teollisesta internetistä. Entä jos Suomen yliopistomaailmassa tähän olisi havahduttu jo kymmenen vuotta sitten, ryhdytty tutkimaan aihetta ja otettu se mukaan koulutukseen? Minkälaisen etulyöntiaseman me olisimme siitä saaneet?, Ville Laine kysyy.

Tie vie Tampereelle

Tampere on Taloustutkimuksen tutkimuksen mukaan Suomen vetovoimaisin kaupunki, jonka yhtenä vahvuutena ovat menestyvät korkeakoulut. Tampere3 tuo lisää houkuttelevuutta kaupunkiin ja elinvoimaisuutta laajalle seutukuntaan.

Ville Laine uskoo, että korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen ansiosta yritykset niin Suomesta kuin ulkomailtakin ovat halukkaita investoimaan tutkimus- ja kehitystoimintaan alueella. Investointien määrää voidaankin hänen mielestään pitää jatkossa yhtenä Tampere3:n onnistumisen mittarina.

– Yritykset sanovat jo nyt osaajien puutteen olevan kehittymisen ja kasvun pullonkaula. Siksi Tampere3 on parasta, mitä Pirkanmaalla koulutusjärjestelmässä voi tapahtua, Ville Laine luonnehtii.

Kilpailukyvyn rakentaja

Tampere3 ottaa vasta ensiaskelia, mutta rimaa asetetaan jo korkealle. Ville Laine odottaa, että kolmesta kansallisesta huipusta kasvaa yhdessä merkittävä kansainvälinen tekijä.

– Ilman muuta tavoite pitää asettaa kansainväliselle huipulle. Tampere3:n pitää tuottaa kansainvälisesti ainutlaatuisia oppimispolkuja ja monialaista tukimusta, Laine sanoo ja perustelee näkemystään loogisesti.

– Emmehän me suomalaiset teollisuusyritykset kilpaile keskenämme. Me kilpailemme kansainvälisiä huippuyrityksiä vastaan. Me emme voi pärjätä, jollei myös korkeakoulu, josta meille tulee osaajia ja jonka kanssa teemme yhteistyötä, edusta kansainvälistä huippua.

Tavoitteena pitää olla myös se, että Tampere3 on halutuin oppimisympäristö.

– Tämän pitää olla se paikka, mihin suomalaiset nuoret ja miksei myös nuoret muualta maailmasta ensisijaisesti haluavat.

Tampere3:ssa yhdistyvät talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus ja koulutus.Tampere3:ssa yhdistyvät talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus ja koulutus.Ville Laine korostaa, että tämän päivän työelämässä tarvitaan monen alan osaamisia.Ville Laine korostaa, että tämän päivän työelämässä tarvitaan monen alan osaamisia.

Näkymättömiä törmäyksiä

Ville Laine puhuu voimakkaasti korkeakoulujen välisten raja-aitojen purkamisen puolesta. Syy on selvä, hän on törmännyt niihin itsekin opiskellessaan Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.

– Silloin olisin halunnut lukea joitakin kursseja markkinointia Tampereen yliopistossa. Se ei onnistunut teekkarille mitenkään, ainoa konsti oli hakea pääsykokeiden kautta yliopistoon, Laine kertoo.

Hyvin motivoituneena hän pääsi sisään hallintotieteiden koulutusohjelmaan, jota kautta ajatteli menevänsä sujuvasti lukemaan markkinointia samaan tiedekuntaan. Eli kaikki hyvin?

– Ei se onnistunut edelleenkään. Jouduin heittämään hanskat tiskiin. Maailma ei ollut vielä valmis monialaiseen kouluttautumiseen, Ville Laine muistelee.