Osaaja

Palveluässä kuuntelee asiakasta

Kokonaisprojektit palveluineen hallitseva Anne Jokiranta toimii myös valaistussuunnittelijana.

Jaa artikkeli

Mitä työnkuvaasi kuuluu?

Vastaan projekti-insinöörinä Optiplan Oy:ssä suunnitteluryhmän johtamisesta ja projektinhallinnasta. Työskentelin täällä jo opiskeluaikoinani ja tein diplomityönikin tänne. Tulin taloon sähkösuunnittelijaksi vuonna 2012. Halusin kuitenkin laajentaa osaamistani koko rakentamisprosessiin. Nykyisessä tehtävässäni olen kontaktihenkilömme asiakkaidemme suuntaan.

Mikä on mielestäsi asiakaspalvelussa olennaisinta?

Projektin alussa pitää pystyä selvittämään asiakkaan tarve, ratkaisun loppukäyttäjää myöten. Loppukäyttäjän sitouttaminen suunnittelutyöhön on olennaista, sillä työn tilaaja ja loppukäyttäjä ovat harvoin samoja. Pitää myös sopia yhteydenpidosta projektin eri vaiheissa. Joku asiakas haluaa olla mukana erittäin tiiviisti, toiset vähemmän tiiviisti. Asiakkaan aktiivisuus voi myös vaihdella projektin aikana.

Käytännön kannalta merkittävintä on keskusteluyhteyden säilyttäminen sekä selkeä viestintä, kuten yhteinen ymmärrettävä kieli, sillä asiantuntija ei saa tukeutua ammattijargoniin. Heti projektin alussa sovitaan tarkasti kaikesta ja sitten pidetään sovitusta kiinni. Ikävätkin asiat on kerrottava kiertelemättä vaikkapa silloin, jos kustannuslaskelmaraportti ei miellytä asiakasta. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu siten myös se, millaisia ratkaisuja tarjoaisimme muuttuneessa tilanteessa.

Miten asiakkaan tarve parhaiten selvitetään?

Jos asiakkaan toiveet eivät ole selvillä, minun pitää pyrkiä keskustelemalla ja vaihtoehtoisia ratkaisuja esittämällä löytämään heille parhaiten sopiva ratkaisu. Meidän on myös aina osattava selvittää asiakkaalle, miksi ehdotamme tietynlaista ratkaisua. Asiakastuntemukseen auttaa myös se, että keskustelee asiakkaan jo ennestään tuntevien kollegoiden kanssa.

Mikä tasapainottaa työelämääsi?

Erityisesti koripallo, tätä nykyä nelosdivarissa Huopalahden Hurjissa. Pelaan myös sulkapalloa, lenkkeilen ja lumilautailen. Opiskellessani olin myös tanssikerhomme tanssiva rahastonhoitaja ja puheenjohtaja. Opin tanssin ohella myös järjestötoimintaa ja kokoustekniikkaa. Olen huomannut, että siitä on paljon apua nykyisessä työssäni.

Anne Jokiranta aloitti opintonsa Otaniemessä vuonna 2006. Sivuaineeksi hän otti markkinoinnin nykyisestä Aallosta. Teekkareihin verrattuna eri kulmista kumpuavista ajatuksista jäi jotain omaankin päähän, sillä Jokinrannan mukaan insinööri tekee maailman parhaat laitteet, mutta niiden markkinointi on heille vaikeampaa.Anne Jokiranta aloitti opintonsa Otaniemessä vuonna 2006. Sivuaineeksi hän otti markkinoinnin nykyisestä Aallosta. Teekkareihin verrattuna eri kulmista kumpuavista ajatuksista jäi jotain omaankin päähän, sillä Jokinrannan mukaan insinööri tekee maailman parhaat laitteet, mutta niiden markkinointi on heille vaikeampaa.

Parhaana palkittu

Anne Jokiranta on Vuoden Nuori Konsultti 2016. Suunnittelu- ja konsultointiyritysten (SKOL ry) jäsenyrityksilleen järjestämän kilpailun tarkoitus on nostaa esiin alan nuoria osaajia. Tärkeimpänä arviointikriteerinä tämän vuoden kilpailussa oli asiakasarvon tuottaminen suunnittelualalla.

Jokirannan ympäristöministeriölle toteuttama rakennusten uusia energiatehokkuusmääräyksiä täydentävä valaistuksen laskentaopas vakuutti tuomariston selkeydellään. Lisäksi Jokirannan saama asiakaspalaute osoitti hänen hallitsevan asiakaspalvelun erinomaisesti.

Kuka?

Anne Jokiranta

Ikä: 28 vuotta

Koulutus: sähkötekniikan DI, Aalto-yliopisto 2012. Kouluttautunut myös BREEAM-ympäristöjärjestelmän kansainväliseksi arvioijaksi.

Työ: projekti-insinööri, Optiplan Oy