pääkirjoitus

Yksin ei pärjää

Pk-yritys tarvitsee apua kansainvälistymiseensä. Yritykset eivät löydä Team Finlandin palveluita.

Jaa artikkeli

Team Finland -konsepti ja sen tarjoamat kansainvälistymispalvelut eivät konkretisoidu riittävästi yrityksille. Näin Teknologiateollisuuden jäsenyritykset vastasivat kyselyymme. Team Finland on edelleen konseptina epäselvä, vaikka yksittäiset toimijat kuten esimerkiksi Tekes, Finpro, Finnvera ja ELY-keskukset ovat tuttuja.

Itse palveluihin yritykset ovat suhteellisen tyytyväisiä – sitten, kun ovat ne löytäneet. Liian usein tieto palveluista ei tavoita yrityksiä. Tämä paljastui, kun kysyttiin, miten Team Finland -verkoston palvelut kokonaisuutena auttavat kehittämään kansainvälistä liiketoimintaa? Peräti 60 prosenttia valitsi vaihtoehdon ”en osaa sanoa”.  Markkinointia on siis vielä tehtävänä.

Sitten kun palvelut löydetään, tilanne muuttuu. Palveluita käyttäneistä yli 40 prosenttia piti niitä hyvinä tai erittäin hyvinä ja toiset 40 prosenttia kelvollisina.

Jotta Team Finlandin kansainvälistymispalvelut vastaisivat paremmin yritysten tarpeisiin, on varmistettava pari asiaa. Ensiksi palveluista on luotava konkreettisia paketteja ja työkaluja yrityksille. Tämä ei välttämättä vaadi uusia palveluita, vaan olemassa olevat pitää tarjota selkeinä kokonaisuuksina ja ratkaisuina yrityksille. Eri toimijoiden on pystyttävä yhdistämään toimiaan ja tarjoamaan organisaation rajoja ylittäviä palvelupaketteja. Siiloja on vielä purkamatta.

Toiseksi viestintää palveluista on parannettava. Potentiaalia palveluiden käytölle on, mutta yritykset on saatettava paremmin palveluiden ääreen. Sitten niiden hyöty aukeaa.

Sääntelyn purkutalkoiden hengessä ajatus yhdestä luukusta myös Team Finlandin osalta on hyvä. Kiireinen pk-yrittäjä arvostaa kaikkea, mikä jättää hänelle enemmän aikaa asiakkaiden tapaamiseen sekä markkinointiin ja myyntiin.

Päätoimittaja Markku AlhonenPäätoimittaja Markku Alhonen

Julkaisija:

Teknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Päätoimittaja: Markku Alhonen

Toimituskunta: Markku Alhonen, Nora Elers, Mervi Karikorpi, Sini Kaukonen, Martti Kätkä, Antton Lounasheimo, Ilkka Niemelä, Petteri Rautaporras

Toimitus: Legendium Oy

Anna palautetta

Kerro mielipiteesi lehdestä:

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi