teema

Yrityskohtaisuudella etua

Yritykset ovat taloudellisesti hyvin erilaisissa tilanteissa. Yrityskohtaisilla ratkaisuilla voidaan kehittää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä, kun työehdot saadaan räätälöityä tilanteeseen sopivaksi.

Jaa artikkeli

Paikallinen sopiminen on kevään työmarkkinateemoja. Onko yrityskohtaisiin ratkaisuihin mahdollisuuksia jo tällä hetkellä, Teknologiateollisuuden asiantuntija Tero Tuominen?

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset sisältävät runsaasti mahdollisuuksia yrityskohtaisiin ratkaisuihin ja paikalliseen sopimiseen. Olisi toivottavaa, että niitä käytettäisiin enemmän hyväksi: mietittäisiin yrityksen tarpeita ja niihin sopivia ratkaisuja esimerkiksi työajoissa ja palkkauksessa.

Haluamme kannustaa yrityskohtaisiin ratkaisuihin. Teknologiateollisuus järjestää jäsenyrityksille ympäri maata tilaisuuksia, joissa kerrotaan keinoista ja esitellään hyviä käytännön esimerkkejä paikallisista yrityksistä. Ne osoittavat, että kilpailuetua voidaan saada yrityskohtaisilla ratkaisuilla, kuten joustavammilla työaikaratkaisuilla. Ja kun yritys menestyy, se tarkoittaa, että myös yritysten henkilöstö menestyy paremmin.

Minkä tyyppisille yrityksille paikalliset työaikajärjestelyt sopivat?

Selkeimmin tarve on yrityksissä, joissa työmäärän vaihtelut ovat isoja esimerkiksi sesonkien johdosta. Yrityskohtaisuudella pystytään tasaamaan työaikaa ja myös palkanmaksua. Työaikapankki on tästä hyvä esimerkki. Idea on sama, jos yrityksessä on käytössä työntekijän keskimääräinen työaika. Sen mukaisesti joinakin viikkoina voidaan tehdä enemmän töitä ja vastaavasti toisina viikkoina vähemmän. Tasoittumisjaksona voi olla vaikka koko vuosi.

Mitä etua on yrityskohtaisesta palkkapolitiikasta?

Yrityksen palkkapolitiikka linjaa palkitsemisen tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä käytännön soveltamisen. Esimerkiksi palkankorotusvara pitäisi katsoa aina yrityksen tilanteen mukaan. Kaikille samansuuruisen yleiskorotuksen sijaan palkankorotus pitäisi voida kohdentaa niin, että se tukisi yrityksen palkkapolitiikkaa.

Käytännöllä olisi monia etuja. Sen mukaisesti yritys pystyy paremmin palkitsemaan hyvästä suorituksesta sekä osaamisesta, mikä auttaisi yrityksen kehittymisessä. Toimivassa palkitsemisjärjestelmässä jokainen työntekijä voi myös omalla panoksellaan vaikuttaa ansiotasoonsa. Lisäksi yrityskohtaisella ratkaisulla pystytään korjaamaan mahdollisia vuosien aikana syntyneitä palkkavääristymiä.

Tietoa tarjolla

Teknologiateollisuus ry järjestää yrityskohtaisten työehtojen mahdollisuuksista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Eri puolilla Suomea järjestetään 11 tilaisuutta ja niihin kutsutaan jäsenyritysten edustajia.