työhyvinvointi

Nolla tapaturmaa

Valmetissa turvallisuus on koko toiminnan perusta ja osa laatua.

Jaa artikkeli

– Hyvältä näyttää. Tehdas on valoisa ja siisti, ja kaikki käyttävät suojavarusteita.

HSE Manager Victoria Larssonin ensivaikutelma Valmetin Tampereen Lahdesjärven tuotantolaitoksesta on positiivinen. Ruotsalainen Larsson kiittää muutoinkin suomalaista turvallisuuskulttuuria.

– Aina Suomessa käydessäni panen ilahtuneena merkille henkilökohtaisista suojaimista huolehtimisen. Jokainen työntekijä tuntuu todella sisäistäneen niiden tärkeyden.

Esimerkki kuvastaa Victoria Larssonin mukaan hyvin Valmetin globaalia henkilöstön turvallisuusajattelua (HSE): turvallisuus on kaiken toiminnan jokapäiväinen lähtökohta. Turvallisuudesta huolehtiminen ja sen kehittäminen kuuluu aivan jokaiselle Valmetissa työskentelevälle. Parhaat paikalliset turvallisuuskäytännöt pyritään mallintamaan Valmetin maailmanlaajuisiksi standardeiksi.

– Kunkin maan työturvallisuuslainsäädäntö on vain minimi, jonka täyttäminen ei vielä riitä. Myös asiakkaamme edellyttävät meiltä tätä – turvallisuus on siis osa laatua ja palvelulupaustamme, Larsson toteaa.

Työturvallisuus on ihmisoikeus

Valmetin kunnianhimoiseksi tavoitteeksi onkin otettu kaikkien työtapaturmien ja terveyshaittojen ehkäiseminen. Victoria Larssonin mukaan tämä on ainoa mahdollinen päämäärä.

– Turvallinen työ on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Työ ei ole yksilölle tärkeää ainoastaan toimeentulon vuoksi vaan myös henkisesti. Jokainen tapaturma ja siitä johtuva työkyvyttömyyspäivä on tragedia paitsi työntekijälle itselleen myös hänen läheisilleen.

Larsson korostaa, että kyse on jatkuvasta oppimisesta ja prosessista.

– Ensin on totta kai miellettävä turvallisuuden merkitys omassa työssä. Tämän jälkeen katseen voi laajentaa kollegoihin, alihankkijoihin, asiakkaisiin ja koko ympäröivään yhteisöön.

Yhtä lailla turvallisuusajattelua voi Victoria Larssonin mukaan viedä muille elämänalueille.

– Mielestäni nolla tapaturmaa on oikea tavoite myös liikenteessä, kotona ja harrastuksissa.

Hyvinvoivana kotiin

Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Bertel Karlstedt yhtyy Larssonin näkemyksiin.

– Itselleni turvallisuus on sitä, että jokainen meistä palaa työpäivän jälkeen kotiin vähintään yhtä hyvinvoivana ja osaavana kuin sieltä lähti. Turvallisuus on siis paljon muutakin kuin fyysisten vahinkojen välttämistä.

Karlstedtin mielestä on itsestään selvää, että turvallisuus on koko konsernin agendalla ykkösasia.

– Yhtiöhän on yhtä kuin sen henkilöstö. Mikään ei voi olla tärkeämpää kuin tärkeimmästä voimavarastamme huolehtiminen.

Valmetissa tulokset ovat olleet hyviä. Viime vuosi oli yhtiön historiassa kaikkien aikojen turvallisin. Tapaturmataajuudesta kertova LTIF-lukema laski 40 prosenttia edellisvuodesta.

Toinen tärkeä mittari on läheltä piti -tilanteista ja riskeistä tehtyjen ilmoitusten määrä. Henkilöstöä innostetaan raportoimaan havaitsemistaan epäkohdista yhä aktiivisemmin. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä tekisi vähintään kaksi ilmoitusta vuodessa – toimihenkilöt mukaan lukien.

– Raportoinnin pitää olla äärimmäisen helppoa. Olemmekin juuri ottaneet käyttöön sovelluksen, jonka avulla riskistä ja läheltä piti -tilanteesta voi ilmoittaa älypuhelimen tai tabletin kautta. Pari hipaisua riittää, Karlstedt mainitsee.

Ei voi ulkoistaa

Jousto ja ymmärrys auttavat turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa. Valmetissa on esimerkiksi kehitetty vaihtoehtoisen työn malleja.

– Pienen haaverin ei aina tarvitse johtaa poissaoloon, kun vain on tahtoa. Yhdessä voidaan miettiä, onnistuisiko jokin vaihtoehtoinen tehtävä vaikkapa kipeästä kädestä tai selästä huolimatta, Bertel Karlstedt kuvailee.

Hän myös korostaa johdon sitoutumisen merkitystä turvallisuuskulttuurissa.

– Sanat eivät ratkaise vaan teot. Minkälaisen viestin antaisi vaikkapa esimies, joka kulkisi tehtaalla turvaohjeista piittaamatta?

Karlstedtin mukaan turvallisuus onkin ennen kaikkea asenne, ja jokaisen on se omaksuttava. Oikoteitä ei ole.

– Turvallisuutta ei voi myöskään ulkoistaa. Todellista turvallisuuskulttuuria eivät ole ulkopuolisten konsulttien kirjoittamat hienot lupaukset. Aitoa turvallisuutta on päivittäinen itsestä ja kaverista huolehtiminen.

HSE Manager Victoria LarssonHSE Manager Victoria Larsson