Ajankohtaista

Data estämään syrjäytymistä

Miten datan avulla voitaisiin ehkäistä ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä? Tähän etsittiin ratkaisua Maankoodauskurssilla.

Jaa artikkeli

Kuinka monitahoisesta ongelmasta nuorten syrjäytymisessä on kyse CGI:n Lead Analyst Elina Jeskanen?

Tilanteen vakavuus selkiytyi meille nopeasti, kun saimme Maankoodauskurssilla monilta asiantuntijoilta taustatietoa asiasta. Meille puhunut tutkija totesi, että haasteet syrjäytymisessä alkavat joillakin jopa ennen syntymää, monilla enteet näkyvät esimerkiksi neuvolassa ja päiväkodissa.

Onko dataa hyödynnetty syrjäytymisen ehkäisyssä?

Tällä hetkellä datan pohjalta ei pystytä tekemään päätelmiä, koska oikeaan aikaan kerättyä dataa ole käytettävissä. Tutkijoiden viesti oli, että he saavat vasta yhteishakutuloksia käyttöönsä. Nämä tiedot, kun nuoret ovat peruskoulun 9. luokan lopussa, ovat silloin jo auttamattomasti myöhässä. Kyse ei ole tahtotilasta, vaan tähän asti kerätyn tiedon hyödyntäminen ei vain ole ollut mahdollista.

Mitkä ovat datan hyödyntämisen mahdollisuudet?

Suomi on poikkeuksellinen maa siinä mielessä, että meillä dataa on valtavasti. Sitä ei vain eri syistä päästä hyödyntämään. Kysymys on siitä, että ymmärretään, että datan hyödyntäminen on kaikkien etu. Tällä hetkellä datan hyödyntämiselle on paitsi juridisia, myös esimerkiksi tiedon harmonisoinnillisia ja kirjaamiskäytäntöihin liittyviä haasteita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon puolella Sitran rahoittamassa hankkeessa datan toisiokäyttö on jo edistynyt hyvin. Koulutuspuolella tilanne ei ole näin hyvä, mutta nyt tarve on tunnistettu. Aika on kypsynyt datan hyödyntämiselle, ja kehitystä tukevat myös valmistelussa olevat lakimuutokset. Datan avulla olisi tunnistamisen lisäksi mahdollista oppia, minkälaiset interventiot peruskoulussa auttavat tehokkaimmin paitsi syrjäytymisvaarassa olevia, myös ymmärtämään yleisesti oppimisprosessia jokaisen oppijan kohdalla, eli tukemaan dataymmärryksen kautta kaikenlaisten oppilaiden oppimaan oppimista.

Mikä oli Maankoodauskurssin vastaus asetettuun haasteeseen?

Teimme prototyypin, joka tuo syrjäytymisen polkuja datan kautta näkyviksi. Prototyypin esittämän mallin avulla kyettäisiin estämään, ettei kukaan ainakaan tunnistamatta tippuisi tukiverkon läpi ja syrjäytyisi pääsemättä varhaisten syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden piiriin. Asiasta huolenpito ei jäisi yksistään yksittäisten opettajien ja opinto-ohjaajien varaan.

Jotta kaikki data olisi tehokkaasti käytettävissä, tietomassa pitää olla keskitetty yhteiseen paikkaan. Se mahdollistaisi myös niin sanotut helikopteritason tarkastelut. Esimerkiksi miten resursseja käytetään, kuinka tehokkaasti vaikka eritysopetuksen määrärahoja on käytetty, ja kuinka monta syrjäytymisuhan alla olevaa nuorta on saatu pelastettua oikealle polulle.

Syrjäytymiseen liittyviä seikkoja voidaan tarkastella kolmella tasolla. Valtakunnan tasolla prototyypin esittämä malli voisi olla vaikka Opetushallituksen työkalu. Kuntatasolla voidaan tarkastella, miten eri kouluissa asiat etenevät ja saada hälytys, jos jossain koulussa tarvitaan lisätukea, tai ottaa oppia hyvään suuntaan tapahtuneesta kehityksestä. Koulutasolla tilanteen kehitys nähdään yksittäisten oppilaiden kohdalta.

Prototyypissä on paljon jatkokehitysmahdollisuuksia. Jos saadaan todennettua, mitkä interventiot vaikuttavat parhaiten, interventiomuodoista ja niistä opituista ilmiöistä voisi kehittää jopa vientituotteita. Data avaa vaikka minkälaisia mahdollisuuksia.

CGI:n Lead Analyst Elina Jeskanen.CGI:n Lead Analyst Elina Jeskanen.

Maankoodauskurssilla yhteistä hyvää

Maankoodauskurssi on teknologiayritysten lahja satavuotiaalle Suomelle. Kyseessä on Teknologiateollisuuden konseptoima hanke, jossa joukko yritysten ammattilaisia työstää yhdeksän päivän ajan yhteiskunnallista haastetta. Maankoodauskurssit ovat Teknologiateollisuuden Suomen 100-vuotisjuhlavuoden hankkeita.

Kevään 2017 Maankoodauskurssille osallistui viisi konseptisuunnittelun ja -muotoilun sekä käyttöliittymäsuunnittelun ammattilaista IBM:ltä, Clanedilta, Accenturelta, Innofactorilta ja CGI:ltä.