Myytinmurtaja

Myytti:

Palkat on minimoitava

Onko yrityksillä tavoitteena maksaa palkkoja niin vähän kuin mahdollista, Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa?

Jaa artikkeli

Ei, päinvastoin. Itse uskon, että teollisuuden, työntekijöiden ja samalla myös koko Suomen etu on, että pyrimme maksimoimaan kokonaispalkkasummaa. Kokonaispalkkasumma saadaan, kun kerrotaan työpaikkojen lukumäärällä keskipalkat.

Suomessa pitää ensin keskittyä työpaikkojen määrän lisäämiseen. Se vähentää työttömyyden kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä sekä lisää verotuloja. Tähän asti ammattijärjestöjen huolenaiheena ei kuitenkaan ole ollut työpaikkojen määrän kasvattaminen, vaan niiden tavoitteena on ollut keskipalkkojen maksimointi. Sillä on ollut merkittävä vaikutus työpaikkojen määrän huonoon kehitykseen. Kun tavoitteeksi otetaan parempi työllisyys, keskipalkat nousevat sitten automaattisesti, kun työvoimasta tulee pulaa.

Tavoite työpaikkojen lisäämisestä pitää olla työntekijöille ja työnantajille yhteinen. Sen toteutuminen edellyttää työmarkkinoilta joustoja, paikallista sopimista, hintakilpailukykyä ja työrauhaa. Näillä toimenpiteillä ei pelkästään lisätä työllisyyttä, vaan myös parhaalla mahdollisella tavalla puolustetaan hyvinvointiyhteiskuntaamme. Yhteiskunta hyötyy kehityksestä kasvavien verotulojen myötä.

Kaikkien työmarkkinatoimijoiden olisi syytä miettiä tavoiteasetantansa uudelleen. Lyhyen aikavälin kapean oman edun puolustaminen on syytä vaihtaa laaja-alaiseen kaikkien suomalaisten edun tavoitteluun. Tämän pitäisi olla sekä palkansaajien että työnantajien yhteinen tavoite.

Risto SiilasmaaRisto Siilasmaa