TEEMA

Kaikki ovat johtajia

Futuricessa on pakko olla jotain erityistä. Se on valittu kahdesti sekä Suomen että Euroopan parhaaksi työpaikaksi.

Jaa artikkeli

Mikä tekee web- ja mobiiliohjelmistoja kehittävästä Futurice Oy:stä edukseen erottuvan työpaikan? Annetaan toimitusjohtaja Tuomas Syrjäsen kertoa tarina.

– Pari viikkoa talossa ollut työntekijä kertoi ymmärtäneensä, miten firma toimii. Hän sanoi, että täällähän kaikki ovat toimitusjohtajia. Ihmiset ovat tosi oma-aloitteisia ja kantavat vastuuta. He eivät tarvitse perinteistä johtamista – eivätkä edes ota sitä vastaan, Syrjänen sanoo.

Tällä hetkellä yrityksessä henkilöstöä on 300 ja Syrjänen uskoo määrän kasvavan vuoden loppuun mennessä vielä sadalla. Syrjäsen aloittaessa toimitusjohtajana vuonna 2008 yritys oli ehtinyt viiden vuoden ikään ja työntekijämäärä oli kasvanut yli 60:een. Kehittyminen ei ollut tapahtunut ilman kasvukipuja.

– Kun aikaisemmin kaikki oli toiminut lähes automaattisesti, yhtäkkiä mikään ei enää toiminutkaan automaattisesti. Juoksin ihmisten perässä ja kysyin, miksi he tekevät niin kuin tekevät, Syrjänen muistelee.

Tieto ei lisää tuskaa

Havahtuminen tuli jonkun ihmetellessä, että kun yrityksessä on töissä suunnilleen samat ihmiset kuin aikaisemminkin, onko heistä tullut yhtäkkiä tyhmiä ja vastuuttomia vai onko systeemi hajonnut väkimäärän kasvaessa?

– Se auttoi oivaltamaan, että pienen yrityksen luonteessa on jotain erilaista kuin isossa firmassa, Syrjänen kertoo.

Hänen mukaansa pienessä yrityksessä kaikki tietävät, mitä talossa ja asiakasrajapinnassa tapahtuu. Toisten selän taakse ei pysty piiloutumaan ja ryhmä pitää paineen yllä suorittamiseen. Myös yrityksen taloudellinen tilanne on kaikille selvillä.

Futuricen kasvaessa ihmiset olivat jatkaneet päätöksentekoa vanhaan malliin, mutta uudessa tilanteessa heiltä puuttui oleellista tietoa. Siksi päätökset eivät olleet parhaita. Tämän oivaltamisen jälkeen yrityksessä on yritetty pitää monipuolisesti viestimällä huolta siitä, että kaikilla on yhtenäinen tilannekuva. Työntekijöille kerrotaan muun muassa viikoittain yrityksen talousluvut ja heidän kanssaan käydään jatkuvasti yrityksen tilannetta avoimesti läpi.

– Tieto pitää jäsentää ymmärrettävään muotoon niin, että ihmiset saavat siitä otteen nopeasti, Syrjänen pelkistää.

Älä kuormita kielloilla

Useimmissa yrityksissä on sääntöjä siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Futuricen toimintamalli on toinen.

– Olemme minimoineet yksittäiset säännöt. Niiden sijaan työntekijöitä kehotetaan mietittämään asioita sen kautta, miten ne vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen, ihmisten tyytyväisyyteen ja numeroihin nyt ja tulevaisuudessa. Jos keksii asian, joka parantaa yhtä tai useampaa kohtaa heikentämättä toisia, sen kun tekee niin, Syrjänen kannustaa ja lisää, että järkeviin päätöksiin motivoi myös bonusjärjestelmä.

Valittu tie ei ole helpoin, mutta kenties palkitsevin – mistä yrityksen kasvu ja menestyminen työpaikkavertailuissa todistavat.

– Ihmiset haluavat ymmärtää ja ajatella. Me haluamme, että kaikki kantavat vastuuta ja miettivät asioita koko firman kantilta. Ihmiset ovat valmiita tekemään vaikeitakin päätöksiä, kunhan he tekevät ne itse. Jos joku muu tekee päätöksen, sitten ihmiset ovat kiukkuisia, eikä heidän tarvitse kantaa päätöksestä vastuuta.

Jotta Futurice toimisi kasvaneenakin kuin pieni yritys, se on jaettu 30–60 työntekijän yksiköihin. Niillä on muun muassa omat asiakkaat ja oma rekrytointi. Ohjenuorana on, että jokaisen yksikön pitää seurata firman visiota, tukea sen kulttuuria ja tehdä sen arvojen mukaista palveluliiketoimintaa. Sen jälkeen on paljon vapautta.

– Jos työntekijät ja asiakkaat ovat tyytyväisiä ja numerot ovat kunnossa, tekemiseen ei paljon puututa. Tiimeillä pitää olla mandaatti, aikaa ja vastuuta asioiden tekemiseen.

Oman elämänsä sankareita

Millaista on olla työntekijänä Futuricessa? Puolitoista vuotta sitten taloon business designeriksi tullut Kajsa Hasselström kuvailee eron aiempiin työympäristöihinsä olevan selvä – asioiden eteenpäinvienti omatoimisesti oli hankalampaa, kun kaikkeen piti pyytää lupa. Futuricella toiminta on nopeaa ja joustavaa, jokaisen oma aktiivisuus korostuu. Yrityksessä ei arvosteta hierarkioita ja raportointia.

Kai nyt hierarkioita on vaikkapa asiakkaiden digitalisaatioon liittyvissä projekteissa? Onhan niissä aina joku johtaja?

– No, se ei ole ihan niin yksiselitteistä. Yleensä on joku, jolla on enemmän vetovastuuta, mutta ei hän kuitenkaan ole perinteisessä merkityksessä projektijohtaja, Hasselström kertoo tiimeistä, joissa on teknisiä osaajia, palvelumuotoilijoita sekä bisnesnäkemyksen tuojia.

Hasselström sanoo, että Futuricessa päätökset pitää tehdä itse, eikä siirtää muiden kontolle. Toki sparrausapua voi pyytää. Hän uskoo, että ihmisten aktiivisuus kasvattaa energiaa ja toimintatapa näkyy työn lopputuloksessa.

– Jokainen kantaa vastuun omista töistään, mutta kaikki ovat valmiita auttamaan kaveria. Emme koe, että projekteissa olisi me ja erikseen asiakas. Me olemme yhtä heidän kanssaan ja pyrimme aina parhaimpaan lopputulokseen.

Hasselström sanoo, että yritykseen on valikoitunut työntekijöitä, jotka paitsi hoitavat työnsä myös ymmärtävät, että annettua vapautta ei voi käyttää väärin. Vapaus näkyy esimerkiksi siinä, että kaikille työntekijöille on myönnetty firman luottokortit, eikä kukaan ”ylempi” tarkista matkalaskuja tai päätä vaikkapa koulutukseen osallistumisesta. Kajsa Hasselströmille Futuricen käytännöt sopivat.

– Kaikki ovat täällä enemmän tai vähemmän oppimassa ja yrittävät viedä sekä firmaa että itseään uudelle tasolle.

Futurice Oy kehittää web- sekä mobiiliohjelmistoja ja auttaa asiakkaitaan kehittämään toimintaansa digitalisoituvaan maailmaan sopivaksi. Yrityksen palveluksessa on 300 työntekijää ja tämän vuoden liikevaihtotavoite on 35 miljoonaa euroa. Futuricella on toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Saksassa, Englannissa ja Sveitsissä.

Futurice on valittu vuosina 2012 ja 2013 sekä Suomen että Euroopan parhaaksi työpaikaksi.

Toimitusjohtaja Tuomas Syrjänen on palkittu kunniamaininnalla Vuoden Nuori Johtaja -kilpailussa.