TEEMA

Investoinnit tuovat työpaikat

Jotta yrityksillä olisi rohkeutta rekrytoida, toimintaympäristön kehittämisen on oltava jatkuvaa.

Jaa artikkeli

Suomen työllisyyskehitys on ollut surkeaa. Teollisuudessa on menetetty vuoden 2008 jälkeen 100 000 työpaikkaa ja työllisyysaste on vajonnut 68 prosenttiin. Paremmassa kehityksessä lasketaan paljon pk-yritysten varaan. Mikä potentiaali niillä on työllistää Teknologiateollisuuden Yrittäjävaliokunnan puheenjohtaja Tuomas Pere?

Pk-yritykset ovat avainasemassa teollisuuden työpaikkojen luomisessa. Yrityksissä on potentiaalia työllistää lisää, mutta tässä on kuitenkin monta muttaa. Iso asia on investointien vähyys. Jos tulisi rohkeutta investoida, se loisi saman tien työpaikkoja. Nyt yrityksissä odotetaan, saadaanko esimerkiksi työsuhdeasioihin lisää joustavuutta. Jäykkyyksiä poistamalla yrityksiin tulisi enemmän rohkeutta rekrytoida ja kokeilla uusia asioita. Se on välttämätöntä yritysten uudistumisessa ja kilpailukyvyn parantamisessa.

Kilpailukykysopimuksen lasketaan parantavan kustannuskilpailukykyä vajaat neljä prosenttia. Eikö isoin loikka kilpailukyvyn parantamiseksi ole kuitenkin tehtävä yritysten omilla toimilla?

Se on juuri näin. Nopein tapa parantaa kilpailukykyä on investoida uuteen teknologiaan, osaamiseen sekä toimintaprosessin parantamiseen. Me emme voi pelätä uutta teknologiaa vaan vanhaa teollista toimintaa. Yrityksissä pitää haastaa itseään.

Minkälaisen painon panet paikalliselle sopimiselle?

Se on aivan ensiarvoisen tärkeää. Pk-yrityksissä sovitaan monista asioista paikallisesti – enemmän kuin julkisuuteen kerrotaankaan. Pienemmissä yrityksissä työnantaja, joka monesti on myös omistaja, tuntee oman porukkansa ja myös työntekijät tuntevat hänet. He löytävät hyvinkin joustavia tapoja tehdä töitä esimerkiksi silloin kun tulee tilauspiikki tai kun hiljaisen ajan yli pyritään vähin vaurioin. Kun keskusteluyhteys on hyvä, joustoa löytyy molempiin suuntiin.

Kuinka tärkeää yritysten toimintaympäristön kehittäminen on Suomelle?

Yritykset tulevat aina selviytymään. On yrittäjien dna:ssa, että aina löytyy keino tehdä asioita paremmin. Jos kilpailussa ei muuten pärjää, pahimmillaan yrityksen keinona voi olla se, että merkittävä osa toiminnasta siirretään ulkomaille. Siksi Suomessa on tärkeää kehittää koko ajan yritysten toimintaympäristöä. Tarvitaan osaavaa työvoimaa ja esimerkiksi verotusta pitää muuttaa niin, että saamme enemmän investointeja. Paikallista sopimista on päästävä toteuttamaan nykyistä suuremassa mittakaavassa, sillä joustavuus on elintärkeää, kun maailma muuttuu kovaa tahtia.

Toimit 60-vuotiaan raudoitteita ja nauloja valmistavan perheyrityksen toimitusjohtajana. Millaiset ovat Pintoksen näkymät?

Meillä on positiivinen tilanne. Olemme investoineet huonoina aikoina rohkeasti ja panostaneet myyntiin ja markkinointiin sekä strategiaan ja johtamiseen. Tällä hetkellä Suomessa rakennetaan runsaasti erityisesti pääkaupunkiseudulle ja tilauskirjamme ovat täynnä. Myös vienti Ruotsiin vetää. Silloin kun on töitä, ei ole paljoa murheita.

Yrittäjyysohjelma kilpailukyvyn palauttamiseen

Teknologiateollisuuden jäsenistä yli 90 prosenttia on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Alan pk-yrityksiä edustava Yrittäjävaliokunta on tuottanut yrittäjyysohjelman vuosille 2016–2019. Yrittäjyysohjelman tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja kilpailukyvyn palauttaminen.

http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/yrittajyysohjelma_2016-19.pdf