Pääkirjoitus

Uudistuva menestyy

Uudistuva teknologiateollisuus menestyy kansainvälisesti.

Jaa artikkeli

Teknologiateollisuuden yritykset uudistuvat. Siihen niitä ajavat maailman muutos ja tämän ajan megatrendit eli kansainvälistyminen, digitalisaatio, kaupungistuminen ja kestävä kehitys sekä näihin linkittyvät asiakkaiden jatkuvasti muuttuvat tarpeet. Myös kotimarkkinoilla toimivat yritykset kohtaavat kansainvälisen kilpailun.

Syntyy kokonaan uudenlaisia innovaatioita, uutta työtä ja uusia tapoja toimia.

Teknologiateollisuuden uudistumishankkeet on ristitty leirituliksi. Niiden ääreen Teknologiateollisuus kutsuu jäsenyrityksensä. Kokemusten ja ajatusten vaihto sekä toisilta oppiminen auttavat ohi pahimpien karikoiden. Esimerkiksi Kasvuryhmässä on mukana vajaa parisataa yritystä, joista kolmannes on Teknologiateollisuuden jäseniä.

Teollisen internetin foorumin tavoitteena on synnyttää toimintaa toimialojen ja arvoketjujen yli ja saada aikaan konkreettisia teollisen internetin liiketoimintamalleja ja sovelluksia. Siinäkin on mukana parisataa yritystä. Kolmantena esimerkkinä voi mainita kiertotalouden hankkeet kuten Urban Mining -demolaitos, jossa sähkö- ja elektroniikkaromusta erotetaan arvokkaita metalleja uusiokäyttöön.

Teknologiateollisuus ja sen 100-vuotissäätiö ovat tukeneet korkeakoulujen uudistumista. Suomalaista koulutusjärjestelmää pidetään yhtenä maailman parhaista. HundrED – 100 koulua -hanke varmistaa, että Suomi pysyy koulutuksen mallimaana myös seuraavat sata vuotta. Se on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on yksi hankkeen pääyhteistyökumppaneista.

Säätiö on olemassaolonsa aikana vuodesta 2003 myöntänyt 115 miljoonaa euroa avustuksia ja lahjoituksia Suomen teknologiateollisuutta uudistaviin avauksiin.

Työmarkkinoilla siirrytään vientivetoiseen malliin. Teknologiateollisuuden jatkuvan neuvottelun periaate helpottaa yhteistyötä osapuolten kesken. Valtaosa tavoitteista on kuitenkin yhteneväisiä. Kilpailukykyinen teollisuus pystyy luomaan työpaikkoja ja tuomaan verotuloja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen. EK:n roolin muuttuminen korostaa vientiliittojen asemaa. Työmarkkinoiden uudistuminen on kilpailukykymme kannalta aivan keskeistä.

Kun yritykset uudistuvat, on luonnollista, että myös Teknologiateollisuus uudistuu. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja viestintätaitojen parantamiseen. Haluamme saada asiantuntemuksemme tiiviimmin vaikuttamisen tueksi.

Uudistuminen on siis vauhdissa. Kehitystä tukee osaltaan Teknologiateollisuuden uusi ilme. Se on nyt käytössä. Ilmeen on suunnitellut Hasan&Partnersin Anssi Arte. Teknologiateollisuuden identiteetti on sekoitus periksi antamatonta lujuutta, pelimäistä leikkisyyttä ja teknologista johdonmukaisuutta. Merkkiin pelkistyy kaikki olennainen. Kyse on Suomen edusta, kasvusta, teknologiasta, teollisuudesta ja eri näkökulmista. Siitähän teknologiateollisuudessa on kyse.

Päätoimittaja Markku AlhonenPäätoimittaja Markku Alhonen

Julkaisija:

Teknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Päätoimittaja: Markku Alhonen

Toimituskunta: Markku Alhonen, Nora Elers, Mervi Karikorpi, Sini Kaukonen, Martti Kätkä, Antton Lounasheimo, Ilkka Niemelä, Petteri Rautaporras

Toimitus: Legendium Oy

Anna palautetta

Kerro mielipiteesi lehdestä: 

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi