Ajankohtaista

Kiky maaliin

Kilpailukykysopimus on viimein edennyt vaiheeseen, jossa sen soveltamisneuvottelut ovat alkamassa. Kysyimme Teknologiateollisuuden neuvottelukumppaneista Ammattiliitto Pro:lta sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ltä, mitä odotuksia niillä on neuvotteluille.

Jaa artikkeli

1) Kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvottelut ovat alkamassa. Millaisia odotuksia neuvotteluille on?

2) Kikyssä on sovittu työajan pidentämisestä 24 tunnilla. Miten tämä hoidetaan soveltamisneuvotteluissanne?

Jorma Malinen, Pro

1)

Pro:n odotukset liittyvät alussa tekemäämme linjaukseen, että soveltamisneuvottelut käydään paikallisesti ja niissä tehdään paikallisia sopimuksia.

2)

Työajan pidentämien on sovittava paikallisesti työpaikkakohtaisesti, koska työpaikat, niiden tilanteet ja myös tarpeet ovat niin erilaisia. Lisäksi työaikamuotoja on paljon. Ei ole olemassa yhtä mallia, jolla voitaisiin mennä. 

Neuvotteluissa riittää vaikeuskerrointa. Suuri massa liikahtaa varmaankin nopeasti ja löytää ratkaisut, mutta joidenkin osalta neuvotteluissa saattaa mennä aikaa enemmänkin. Ratkaisu löydettiin kikyssäkin, joten eiköhän se löydetä myös näissä soveltamisneuvotteluissa. Olen kyllä hieman huolissani, että kaikilla työpaikoilla paikallisen sopimisen kulttuuri ei ole kovin vahva. Paikallinen sopiminen ja sen lisääminen ovat osa kilpailukykysopimusta.

Heikki Kauppi, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

1)

Toiveenamme on, että paikallinen sopiminen lisääntyy Suomessa. Meidän sopimuksessamme sille on varsin laajat mahdollisuudet, mutta tähän asti keinoa on käytetty aika vähän. Varmasti tässä on ollut osaamisen puutetta puolin ja toisin. Ylemmille toimihenkilöille paikallinen sopiminen voi oikein ymmärrettynä olla mahdollisuus päästä järjestelyihin, jotka ovat sekä työntekijöille että työnantajille parempia kuin nykyinen malli. Julkisessa puheessa voi saada sellaisen käsityksen, että paikallinen sopiminen tarkoittaisi lähinnä heikennyksiä. Niin ei pidä olla, vaan pitää hakea win–win-tilanteita. Uskon, että niitä on löydettävissä, jos siihen löytyy riittävästi halua.

2)

Toivoisin, että neuvotteluissa otettaisiin huomioon ylempien toimihenkilöiden työn erityisluonne. Se on hyvin pitkälti asiantuntijatyötä, joka ei ole niinkään sidottu työaikaan ja -paikkaan. Lisäksi ylemmät toimihenkilöt tekevät työtään mielellään niin, että työntekoa sovitellaan liukuvan työajan puitteissa työn ja omien tarpeiden mukaisesti. Tämän johdosta meidän näkemyksemme mukaan joustavat mallit palvelisivat parhaiten sekä työnantajan että työntekijän etua. Työajan pidentämisen mallista on vapaudet sopia paikallisesti. Esimerkiksi niillä, joilla on liukuva työaika, 24 tunnin lisäys voisi olla yksinkertaisinta ja tuottavinta sijoittaa liukumaan.

 

Jorma Malinen, ProJorma Malinen, ProHeikki Kauppi, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ryHeikki Kauppi, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry