Myytinmurtaja

Myytti:

Suomeen ei synny uusia työpaikkoja

Suuren työttömyyden väitetään usein johtuvan siitä, että Suomeen ei synny uusia työpaikkoja. Pitääkö tämä paikansa, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Mika Maliranta?

Jaa artikkeli

Työpaikkoja syntyy valtavasti koko ajan, mutta niitä myös tuhoutuu samanaikaisesti suuria määriä.

Esimerkiksi tehdasteollisuuteen on Suomessa syntynyt 1980-luvun lopusta lähtien joka vuosi uusia työpaikkoja keskimäärin 8 prosenttia niiden kokonaismäärästä. Suhdannevaihtelun johdosta lukema on vaihdellut 4 ja 12 prosentin välillä. Samana aikana työpaikkoja on myös tuhoutunut keskimäärin noin 8 prosenttia vuodessa.

Vielä voimakkaampaa työpaikkojen syntyminen ja tuhoutuminen on ollut yksityisissä palveluissa. Tyypillinen uusien työpaikkojen syntymisaste on ollut noin 13 prosenttia ja tuhoutumisaste noin 12 prosenttia. Joitakin vuosia lukuun ottamatta työpaikat ovat jatkuvasti lisääntyneet nettomääräisesti.

Uusien työpaikkojen syntyminen ja vanhojen tuhoutuminen kertoo talouden uudistumisesta. On myytti, että Suomessa työpaikkojen uusiutuminen olisi merkittävästi vähäisempää kuin esimerkiksi dynaamisena pidetyssä Yhdysvalloissa. Ero maiden välillä on kutistunut olemattomaksi. Myytti on myös se, että työmarkkinoiden myllerrys olisi viime vuosina ollut kiihkeämpää kuin joskus aiemmin.

Työpaikkojen uudistumisen vauhti – eli samanaikainen työpaikkojen tuhoutuminen ja uusien syntyminen – on Suomessa hivenen vähentynyt 1990-luvulta, mutta vielä selvemmin se on vähentynyt Yhdysvalloissa. Kehitys saattaa olla kytköksissä tuottavuuden kasvun hidastumiseen.

Ainakaan vielä tuottavuusnumeroissa ei näy, että nyt olisi käynnissä uusi teknologinen murros digitalisaation, robotisaation tai tekoälyn myötä. Silloin kun ne alkavat näkyä tuottavuuden kasvuna, työpaikkojen syntymis- ja tuhoutumisasteet luultavasti myös kasvavat.

Uusien työpaikkojen syntyminen ja vanhojen kuoleminen vaikuttaa työttömien määrään. Jotta tilanne kääntyisi paremmaksi, Suomessa tarvitaan talouskasvua. Talouskasvu puolestaan tulee työntuntien määrän sekä työn tuottavuuden kasvun seurauksena.

Lyhyellä aikavälillä työtuntien muutokseen vaikuttaminen on tuottavuuden kasvattamista helpompaa esimerkiksi elvyttämällä tai lisäämällä kilpailukykyä. Työtuntien kasvattamisessa taas houkuttelevampaa lyhyellä aikavälillä on työpaikkojen tuhoutumisen välttäminen kuin uusien työpaikkojen synnyttäminen. Työpaikkojen tuhosta aiheutuvat irtisanomiset nousevat nopeasti uutisotsikoihin, mutta uusien työpaikkojen kasvun kiihdyttäminen on hitaampaa ja siitä seuraavat rekrytoinnit tapahtuvat vähemmällä mediahuomiolla.

Työpaikkojen tuhoutumisen vähentäminen lyhyellä aikavälillä on kuitenkin uusien työpaikkojen syntymisen vähentämistä pitkällä aikavälillä. Sillä jähmetetään työmarkkinoiden uusiutumista. Uusien työpaikkojen syntymisen kautta teknologia ja tuotantotoiminta uusiutuvat ja tuottavuus kasvaa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Mika Maliranta.Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Mika Maliranta.