Pääkirjoitus

Työkaari kantaa

Teknologiateollisuudessa on pitkät perinteet yhteisestä kehittämistyöstä. Työhyvinvointi on kaikkien yhteinen asia.

Jaa artikkeli

Teknologiateollisuuden työkaari kantaa -hankkeeseen halutaan mukaan sata teknologiateollisuuden yritystä. Siinä kehitetään työhyvinvointia ja työkaarijohtamista.

Hanke on Teknologiateollisuuden, Metallityöväen Liiton, Ammattiliitto PRO:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n yhteinen, ja se saa ESR-osarahoitusta.

Julkisuudessa jää helposti piiloon se, että työmarkkinajärjestöjen tavoitteet ovat usein yhteiset ja yhteistyötä tehdään paljon. Pinnalle nousevat työmarkkinaneuvottelut yöllisine loppunäytöksineen. Jokapäiväinen työ työhyvinvoinnin eteen ei nouse otsikoihin.

Työkaari kantaa on esimerkki tästä pitkäjänteisestä työstä. Se on jatkoa Hyvä työ, pidempi työura -hankkeelle, jota toteutettiin vuosina 2010–2015.

Työkaari kantaa -hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin paraneminen koko työkaaren aikana ja sitä kautta työurien eheytyminen ja piteneminen. Kehittämistyö tehdään työpaikoilla, joissa tulokset näkyvät parempana työhyvinvointina ja sitä kautta myös taloudellisina hyötyinä. Kaikki voittavat.

Vastuullinen työelämän kehittäminen näkyy toimialan kohentuneena julkisuusmielikuvana ja houkuttelevina työpaikkoina. Teknologiateollisuus on vastuullinen työnantaja.

Henkilöstön työkykyä ja työssä onnistumista työuran kaikissa vaiheissa rakennetaan hyvällä johtamisella ja jaetulla vastuunotolla. Se edellyttää esimiesten tietoisuuden paranemista eri-ikäisten erilaisista tarpeista sekä työntekijöiden sitoutumista oman osaamisen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Asia on yhteinen.

Työkaarta tuetaan monin työkaluin. Esimiehen ja työntekijän Työkaarikeskustelussa otetaan huomioon alaisen yksilölliset tarpeet työuran eri vaiheissa. Ne muuttuvat ajassa.

Yksi työhyvinvoinnin tärkeimmistä osa-alueista on taitava esimiestyö. Esimiehen haasteena on tunnistaa työhyvinvointiin liittyvät osa-alueet ja huomioida ne arjen työssään. Tätä varten on kehitetty Pomotsekki-työkalu. Sen avulla esimies pystyy itse arvioimaan omaa työskentelyään ja laatimaan suunnitelmia toimintansa kehittämiseksi.

Hankkeeseen osallistuvien yritysten johdolle, esimiehille ja henkilöstön edustajille tarjotaan myös Ikätietoinen työpaikka -valmennusta sekä työhyvinvoinnin oppimisverkostoja, joissa yritysten kesken jaetaan niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin. Toisilta voi oppia.

Työkaari kantaa -hanketta esitellään loppuvuonna ja ensi keväänä ympäri Suomen 13 paikkakunnalla. Tilaisuuksissa kannustetaan yrityksiä mukaan kehittämistyöhön. Tavoitteena on sadan yrityksen joukko.

Aluksi vain hankkeeseen osallistuvat yritykset pääsevät hyödyntämään siinä kehitettyjä työkaluja. Matkan aikana nekin varmasti kehittyvät ja tulevat myöhemmin kaikkien käyttöön.

Työhyvinvointi on kaikkien yhteinen asia.

Päätoimittaja Markku AlhonenPäätoimittaja Markku Alhonen

Julkaisija:

Teknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Päätoimittaja: Markku Alhonen

Toimituskunta: Markku Alhonen, Nora Elers, Mervi Karikorpi, Niina Into, Martti Kätkä, Antton Lounasheimo, Ilkka Niemelä, Petteri Rautaporras

Toimitus: Legendium Oy

Anna palautetta

Kerro mielipiteesi lehdestä:

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi