Teema

Uutiset Kiinan vakavista saasteongelmista ovat tulleet tutuiksi. Taivaallisen rauhan aukiolla taivas voi jäädä näkymättä.

Taivasta näkyvissä

Kiinassa on otettu ympäristöystävällinen teknologia aseeksi ilmaston lämpenemistä ja saastesumuja vastaan.

Jaa artikkeli

Kuvat Kiinan saastesumun sumentamista kaupungeista ovat järkyttäneet: tämäkö on maapallon tulevaisuus? Harvaan asutussa Pohjolassa tuntuu käsittämättömältä, että elinympäristö on päässyt hiin huonoksi, ettei ulkona voi aina edes olla. Jos sinne uskaltautuu, on käytettävä jopa hengityssuojaimia.

Ympäristön tilaan on havahduttu myös Kiinassa. Maa on ratifioinut ensimmäisten joukossa ilmastonmuutosta vastaan laaditun Pariisin ilmastosopimuksen, jossa pyritään rajaamaan lämpötilan nousu 1,5 asteeseen. Asialla on suuri merkitys, sillä maailman väkirikkain maa on myös ylivoimaisesti suurin ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasujen aiheuttaja.

Pariisin sopimus liittyy tuleviin toimiin, mutta Kiinassa on jo ryhdytty totisiin tekoihin saastuttamisen vähentämiseksi. Keskeisenä toimena on pyrkimys vähentää kivihiilen polttoa esimerkiksi korvaamalla se vähemmän haitallisella maakaasulla. Yksi kehityksen eteenpäin viejistä on suomalainen energia- ja ympäristöteknologian yritys Olilon.

Yhtiö on toimittanut matalapäästöisiä maakaasupolttimia viimeisten kymmenen vuoden aikana Kiinaan noin 30 000 megawatin edestä, pelkästään Pekingiin toimituksia on 9 000 megawatin verran. Määrä on valtava, kun muistaa että yhden ydinvoimalan teho voi olla noin tuhat megawattia.

– Nyt yrityksen vähäpäästöistä kärkiteknologiaa on päästy hyödyntämään aikaisempaa laajemmalla alueella Kiinassa. Esimerkiksi Urumchiin, Länsi-Kiinaan on paikalliselle kaukolämpölaitokselle toimitettu kymmeniä maakaasupolttimia, joiden yhteisteho on tuhansia megawatteja. Edistyneen polttotekniikan avulla alueen ilmanlaatua saadaan parannettua huomattavasti, Oilonin toimitusjohtaja Eero Pekkola kertoo.

Isoilla loikilla paremmaksi

Pekkolan mukaan Kiinassa otettavien edistysaskelten pituus on ollut valtava. Hän kertoo, kuinka 2000-luvun alussa maassa kelpasi kaasunpoltossa typenoksidien päästöksi 150 milligrammaa kuutiometrissä. Oilon panosti tuotekehitykseen ja sai kymmenen vuoden aikana päästöt pienennettyä 100 milligrammaan kuutiometrissä.

– Vähän aikaa oltiin tyytyväisiä kunnes päättäjät kutsuivat Oilonin ylintä johtoa ja tuotekehitysjohtoa kertomaan kuinka päästään vielä parempiin tuloksiin. Ehdotus portaittain etenevästä alentamisesta ei kelvannut heille alkuunkaan, Pekkola muistelee.

Kiinalaiset eivät todellakaan tyytyneet etenemään pienin askelin. Vuonna 2013 esitettiin vaatimus, että kahdessa vuodessa typenoksidit on tiputettava vain 30 milligrammaan kuutiometrissä.

– Vaatimukset ovat maailman kärkiluokkaa. Käytännössä koko Euroopassa hyväksytään edelleen tuo 100 milligramman raja. Tämä osoittaa, että Kiina ponnistelee vahvasti ilmasto-ongelman korjaamiseksi.

Pekkola kertoo, että tavoitteeseen pääsemiseksi alkoi huima kilpajuoksu.

– Viime vuonna Oilon toimitti 700 megawattia uutta tiukkoihin päästörajoihin yltävää poltinteknologiaa Pekingiin. Tämä tehtiin vieläpä hyötysuhdetta parantamalla, Pekkola kertoo.

Lisäksi Oilon kehitti toisen päästökriteerit täyttävän teknologian, joka on hyötysuhteeltaan hieman heikompi. Niitäkin laitteita asennetaan Pekingissä paraikaa tuhansien megawattien edestä.

Valtavat markkinat

Oilonin uuden sukupolven tuotteilla on pystytty alentamaan kaasunpoltossa typenoksidien päästöjä 60 prosenttia. Tulos on merkittävä, sillä juuri typenoksidit edistävät ilmaston lämpenemistä. Lisäksi hiilidioksidipäästöt vähenevät 40 prosenttia ja hiukkaspäästöt poistuvat kokonaan, koska kohteet rakennetaan hiilikattiloiden tilalle.

Kaasupolttimien lisäksi Oilon osallistuu Kiinan päästöjen vähentämiseen isotehoisilla, satojen kilowattien tehoisilla lämpöpumpuilla. Niiden tuotanto on maassa aloitettu ja ensimmäiset toimitukset ovat jo käynnissä. Lämpöpumput pääsevät hyvään hyötysuhteeseen ja tuottavat yhdellä kilowatilla 4–5 kilowattia lämpöä. Lisäksi lämpöpumpuilla voidaan toteuttaa myös rakennusten jäähdytys kesäaikaan.

Ilmastotyö Kiinassa jatkuu, valtavia haasteita riittää ratkaistavaksi. Valoisampaa tulevaisuutta kohti pyritään yhä kehittyneemmän teknologian avulla.

– Parempaa odotetaan edelleen ja Oilon on hereillä, Pekkola sanoo.

Vihreä kädenjälki

Hiilikädenjälki kertoo positiivisista ilmastovaikutuksista. Siinä missä hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa, hiilikädenjälki kertoo kuinka esimerkiksi jonkin tuotteen avulla voidaan aikaansaada positiivisia ympäristövaikutuksia.

Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi Hiilikädenjälki-projektia, jossa kehitetään positiivisten toimien arviointiin ja viestintään yhtenäistä laskentaohjeistukseen perustuvaa työkalua. Projektin tutkimustyö toteutetaan VTT:n ja Lappeenrannan yliopiston yhteistyönä. Hiilikädenjälki-menetelmän avulla pyritään luomaan yrityksille mahdollisuus erottautua positiivisilla ympäristövaikutuksilla.

Lisätietoja