Ajankohtaista

Innovaatiot esille julkisissa hankinnoissa

Innovatiiviset hankinnat tuovat tehokkuutta julkiselle sektorille ja edistävät uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.

Jaa artikkeli

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että viisi prosenttia kaikista julkisista hankinnoista on innovatiivisia hankintoja. Kuinka merkityksellisestä asiasta on kyse Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n toimitusjohtaja Matti Mannonen?

Suomi saadaan kilpailukykyisemmäksi ja julkisen sektorin toiminta tehokkaammaksi edistämällä innovaatioiden hyödyntämistä julkisissa hankinnoissa. Sen sijaan, että viisi prosenttia hankinnoista olisi innovatiivisia, pitäisi puhua siitä, että 90 prosenttia voisi olla innovaatioita edistäviä hankintoja. Vaikka niissä ei varsinaisesti ostetakaan tuotekehitystä, yrityksille annettaisiin mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla.

Vuosittaisten julkisten hankintojen arvo on 35 miljardia euroa. Jos kykenemme parantamaan 10 prosentilla julkisten hankintojen elinkaaritaloudellisuutta, se tarkoittaisi vuosittain parin miljardin euron säästöä ja lisää tehokkuutta julkiseen sektoriin. Sillä olisi merkittävä vaikutus kestävyysvajeeseemme.

Miten hankinnoilla voidaan edistää innovointia?

Hankinnoilla edistetään innovaatioiden syntyä, kun julkinen tilaaja määrittelee vain palvelutasovaatimuksia tai toiminnallisia vaatimuksia, joita lopputuotteella tai palvelulla pitää olla. Hankintayksiköiden ei pidä enää speksata entisellä tarkkuudella miten asiat tehdään, vaan ainoastaan se mitä lopputuloksena pitää saavuttaa. Tarjouksia tekevät yritykset saavat itse miettiä vaihtoehtoisia reittejä miten lopputulokseen päästään.

Jos yrityksille annetaan mahdollisuus tuoda omia ideoitaan esiin, syntyy uusia ratkaisuja, joita hankintayksikkö ei ole edes osannut ajatella. Innovatiivisuus on yrityksissä, hankintayksikön tehtävä on mahdollistaa innovaatioiden esiintulo.

Uuden hankintalain on määrä tulla voimaan vuoden vaihteen tienoilla. Mikä on oleellinen muutos aiempaan?

Valitettavasti tilanne on usein sellainen, että tilaaja spesifioi hyvin tarkasti, miten jokin asia pitää tehdä. Jos yritys tekee vaihtoehtoisia tarjouksia, ne hylätään sillä perusteella, että tarjouspyynnön sisällöstä ei saa poiketa. Eli parhaita ratkaisuja ei pystytä tarjoamaan.

Uudessa hankintalaissa neuvontamenettelyt on nostettu perusmenettelyiksi tehdä hankintoja, kun ne aiemmin olivat suositeltavia vain poikkeustapauksissa. Käytännön yleistyminen vaatii hankintayksiköiltä osaamista ja myös ajattelutavan muutosta. Se myös vaatii uusia työkaluja sekä koulutusta hankinnoista vastaaville henkilöille. Toivottavasti TEM ja Kuntaliitto panostavat hankintayksiköiden koulutukseen.

Ajattelutavan muutokseen pyritään myös Teknologiateollisuuden ja SKOLin eri puolilla Suomea järjestämissä tilaisuuksissa, joissa edistetään innovaatioiden hyväksikäyttöä julkisissa hankinnoissa.

Mikä merkitys innovatiivisilla hankinnoilla on yrityksille?

Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää merkittävästi suomalaisten innovaatioiden kehittymistä. Niiden kautta suomalaiset yritykset pystyvät luomaan uusia tuotteita ja palveluja. Näin yritykset saavat referenssejä pyrkiessään kansainvälisille markkinoille. Ilman referenssejä kansainvälisille markkinoille ei voi edes lähteä.

Yrityksissä on viimeistään nyt korkea aika hankkia digitalisaatioon liittyvää osaamisia. Verkostoitumalla ja eri alojen yhteistyötä lisäämällä saadaan synnytettyä parempia ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluja.

Millaisessa tapauksessa innovatiivisen hankinnan kautta on koitunut konkreettista hyötyä?

Esimerkiksi Tampereen Rantaväylän allianssissa on hyödynnetty kaikkien osapuolien osaamista. Tilaajat, viranomainen ja palvelutuottajat ovat tehneet asioita yhteistyössä. Sen ansiosta hankkeessa on sekä pystytty nopeuttamaan toteutusaikataulua että pudottamaan merkittävästi kustannuksia hankkeen aikana. Projekti ei pitkity ja kallistu, vaan lyhenee ja halpenee.

– Jos yrityksille annetaan mahdollisuus tuoda omia ideoitaan esiin, syntyy uusia ratkaisuja, Matti Mannonen vakuuttaa.– Jos yrityksille annetaan mahdollisuus tuoda omia ideoitaan esiin, syntyy uusia ratkaisuja, Matti Mannonen vakuuttaa.