Pääkirjoitus

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta

Teknologiateollisuus on monipuolinen toimiala ja täynnä myönteisiä uutisia.

Jaa artikkeli

Hyvä uutinen ei ole uutinen ollenkaan. Huonolle uutiselle on aina palstatilaa tarjolla.

Teknologiateollisuus uudistuu ja se ei ole aina helppoa. Silloin uutisia hallitsevat yt-neuvottelut ja toimintojen uudelleenjärjestelyt. Irtisanomisen kohteeksi joutunutta ei paljon lohduta se, että uudistuminen avaa uusia kasvunäkymiä ja mahdollisuuksia uudelle osaamiselle. Näin kuitenkin on. Teknologiateollisuudessa rekrytoidaan vuositasolla vajaa 30 000 uutta osaajaa.

Panostus osaamisen kehittämiseen on välttämätöntä, jotta Suomi pärjää kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Teknologiateollisuus vastaa kolmesta neljäsosasta elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittämisinvestoinneista. Haluamme olla parempia.

Teknologiateollisuus, sen 100-vuotissäätiö ja teknologiayritykset osallistuivat noin 140 miljoonan euron lahjoituksella Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston pääomittamiseen 2010-luvun alussa. Vuonna 2015 Teknologiateollisuus lahjoitti neljälle tekniikan yliopistolle lisäksi 11 miljoonaa. Tämän päälle tulee vielä säätiön vuosittainen hankerahoitus. Suomalainen osaaminen on teknologiateollisuudelle tärkeää.

Teknologiateollisuus työllistää Suomessa lähes 300 000 henkilöä. Heistä noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Kun mukaan lasketaan välilliset vaikutukset, niin kolmasosa Suomen työllisistä saa elantonsa teknologiateollisuudesta.

Yritysten ja oppilaitosten tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan, että valmistuville osaajille löytyy hyviä työpaikkoja Suomessa. Tähän yritykset panostavat vahvasti paikallistasolla.

Teknologiateollisuuteen kuuluvien yritysten maksamat palkat ja työnantajan sosiaaliturvamaksut ovat noin 15 miljardia euroa vuodessa. Hyvinvointivaltio ja verottaja kiittävät.

Kiertotalous on pitkällä suomalaisessa teknologiateollisuudessa. Hukkaa ei synny ja tuotteet ja materiaalit sekä niiden arvo säilyvät tai jopa kasvavat kierrossa. Kierrätettävät materiaalit ja raaka-aineet korvaavat luonnosta saatavat uudet raaka-aineet.

Suomalaisen teknologiateollisuuden tehokkuus ja vähäpäästöisyys on globaali ekoteko, sillä Suomi on maailman edelläkävijä vähäpäästöisen teknologian suunnittelussa, tuotannossa ja käytössä.

Monista yhteiskunnan suurista muutoksista – ilmastonmuutoksesta, väestön ikääntymisestä ja globalisaatiosta – selvitään, kun hyödynnämme entistä tehokkaammin tietotekniikkaa. Teknologiayritysten lukuisissa ja monipuolisissa työtehtävissä tarvitaan hyvin erilaista ja eritasoista osaamista teknologian, tuotannon, tuotesuunnittelun, talouden, hallinnon, viestinnän, myynnin, markkinoinnin ja vaikka ympäristövastuullisuuden saralla.

Teknologiayrityksillä ja Suomella on kohtalonyhteys – kun yritykset menestyvät, Suomikin menestyy. Tässä oli paljon hyviä uutisia. Levitä seitsemää totuutta lähipiiriisi.

Julkaisija:

Teknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Päätoimittaja: Markku Alhonen

Toimituskunta: Markku Alhonen, Nora Elers, Mervi Karikorpi, Niina Into, Martti Kätkä, Antton Lounasheimo, Ilkka Niemelä, Petteri Rautaporras

Toimitus: Legendium Oy

Anna palautetta

Kerro mielipiteesi lehdestä:

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi