Teema

Edessä uusi teollinen vallankumous

Aalto-yliopiston teollisen internetin kampuksella parannetaan suomalaisen teollisuuden asemaa uuden datavetoisen liiketoiminnan synnyttämisessä.

Jaa artikkeli

Teollisesta internetistä on puhuttu jo hyvän aikaa ja tulevasta maailmasta on esitetty erilaisia visioita. Silti ainakaan vielä teollinen internet, eikä yleisemminkään digitalisaatio ole muuttunut sellaiseksi konkretiaksi, joka näkyisi tilastoissa parantuneena tuottavuutena.

Aalto-yliopiston tietotekniikan professori Martti Mäntylän mielestä teollisen internetin yhteydessä on kuitenkin perusteita puhua uudesta teollisesta vallankumouksesta, kuten esimerkiksi Saksassa tehdään.

– Silloin voi puhua murroksesta, jos oman toimialan kilpailuympäristö muuttuu merkittävästi. Kun yrityksissä joudutaan harkitsemaan, missä positiossa itse ollaan, mitä tehdään itse ja mitä muiden kanssa ja mikä on asiakkaalle tuotettavan lisäarvon suurin lähde. Tällaista harkintaa monet yritykset joutuvat nyt tekemään, Mäntylä sanoo.

Olemme vasta ottamassa teollisen internetin ensi askelia. Loikkaus eteenpäin on kuitenkin odotettavissa jo lähivuosina, kun seuraavan sukupolven nopea 5G-tiedonsiirtovekko tekee kaikkien teollisten tuotteiden ja palvelujen liittämisen internetiin mahdollisiksi.

Kutsuu kehitysvaihetta sitten vallankumoukseksi tai joksikin muuksi, edessä on joka tapauksessa kilpajuoksu uusiin asemiin. Edessä aukeavat valtavat mahdollisuudet uudelle maailmanlaajuiselle liiketoiminnalle. Lähtökuoppiin jämähtäneille yhtiöille kehityskulku voi puolestaan olla suoranainen uhka.

Mäntylän mukaan toimialojen välillä etenemisvauhdissa ja kehityksen painopisteissä on eroja. Millään toimialalla ei kuitenkaan voida tuudittautua ajatukseen, että muutoksilta oltaisiin suojassa.

Tutkimus kiinni kokretiassa

Martti Mäntylä on toiminut alullepanijana, kun Aalto-yliopisto on perustanut teollisen internetin kampuksen vauhdittamaan kehitystä ja parantamaan suomalaisen teollisuuden asemaa uuden datavetoisen liiketoiminnan synnyttämisessä. Kampuksen tavoitteena on yhdistää teollisen internetin tutkimus, opetus ja innovaatiotoiminta kokonaisuudeksi, joka toimii tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa.

– Aalto-yliopisto on mukana tekemässä muutosta suomalaisessa ekosysteemissä. Kampus on osa kehitystä, kun täällä lähdetään pohtimaan suomalaisten yritysten tulevaa positiota, Mäntylä kertoo.

Jo termi ”teollinen internet” korostaa yritysyhteistyötä. Nyt kampuksella mukana on valmistavaa teollisuutta ja prosessiteollisuutta. Kiikarissa on myös yhteistyö rakennus- ja kiinteistötoimialan kanssa.

– On tärkeää, että tutkimus ja opetus ovat kiinni teollisessa konkretiassa. Teollisuuden digitalisoituminen tarjoaa Aallon tutkimukselle kiinnostavia kohteita ja hyviä tilaisuuksia tehdä uusia asioita.

Data nousee keskiöön

Mäntylän mukaan teollisen internetin kampuksessa halutaan törmäyttää suomalainen ict-kyvykkyys teollisuuden kanssa. Tärkeää on myös vaikuttaa siihen, millaisiksi teollisen internetin ratkaisut muodostuvat, jotta suomalaisille yrityksille luodaan tilaisuus olla edelläkävijöitä syntyvillä markkinoille.

– On pidettävä huoli siitä, että 5G:ssä on ne ominaisuudet, mitä tarvitaan teollisuuden ratkaisujen tekemiseen.

Ratkaistavana on koko joukko täysin uudenlaisia asioita, ennen kuin uusi uljas 5G-maailma ja teollinen internet ovat täyttä totta. Iso kysymys on esimerkiksi datan käyttö.

– Data on teollisen intenetin maailmassa veri, joka kiertää ja tuo elämää joka paikkaan. Iso haaste on, miten dataa voi hallita. Miten sitä voidaan käyttää yhteisesti ja miten voidaan päästä järkeviin liiketoiminnallisiin ratkaisuihin, joissa toisten yritysten dataa voidaan käyttää ristiin. Samalla on ymmärrettävä dataan liittyvät riskit ja velvoitteet. Tämä vaatii kunnon miettimistä yliopistossa, Mäntylä pohtii.

Aalto-yliopiston tietotekniikan professori Martti Mäntylä.Aalto-yliopiston tietotekniikan professori Martti Mäntylä.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on rahoittanut 940 000 eurolla Aalto-yliopiston hanketta ”5G kohtaa teollisen Internetin”.

Lisätietoja: Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö