ajankohtaista

Talousymmärrystä valtuustoihin

Kunnallisvaalit lähestyvät ja ryhmittymät täyttävät ehdokaslistojaan. Johanna Koskelainen on tuonut yritysnäkökulmaa Oulun kunnalliseen päätöksentekoon kolmen kauden ajan.

Jaa artikkeli

Olet Kymppi Group Oy:n toimitusjohtaja, joten sinulla riittää varmasti tekemistä. Mikä motivoi sinua osallistumaan myös kunnallispolitiikkaan?

Kuntapolitiikkaan tarvitaan ihmisiä, jotka ymmärtävät sekä yritysten toimintaa että yleisemminkin talousasioiden päälle. Tuntuu, että monilla valtuutetuilla on hämärtynyt, kuinka talous toimii. Se näkyy esimerkiksi kuntien velkaantumisessa.

Kunnan omat työntekijät ovat runsaasti edustettuina valtuustoissa. Heille kunnan kuluista säästäminen voi olla vaikeaa. Yritystalouden edustajat ovat tottuneet, että joskus pitää tehdä raskaitakin päätöksiä tulevaisuuden turvaamiseksi. Liike-elämän matematiikkaa tarvittaisiin lisää kaupungin tekemiseen.

Ymmärretäänkö yritysten ja elinkeinopolitiikan merkitys kunnalle?

Ei sitä joka paikassa ymmärretä. On tärkeää, että päätöksenteossa ymmärretään yritysmaailman tarpeita. Jos vaikka joku haluaa investoida, silloin kunnissa ei saisi hankaloittaa sitä.

Kunnilla ja yrityksillä pitää olla selkeä työnjako. Kunta voi mahdollistaa yritystoimintaa, mutta se ei voi olla yritystoiminnan veturi. Kunta voi vaikuttaa yritysten toimintaan esimerkiksi tonttipolitiikalla ja julkisilla hankinnoilla. Se voi vaikuttaa myös siihen, että yrityksille on koulutettua työvoimaa ja toimitiloja.

Kunnissa pitäisi uskoa enemmän yrityksiin ja antaa niiden tuottaa palveluja. Se voisi monesti olla paljon tehokkaampaa kuin nykykäytäntö, joten samalla säästettäisiin kuntalaisten rahoja.

Olet ollut Oulun kaupunginvaltuustossa kolme kautta eli kohta kaksitoista vuotta kokoomuksen edustajana. Miksi alun perin lähdit mukaan kunnallispolitiikkaan?

Läksin mukaan, kun kuulin jatkuvasti valituksia huonoista päätöksistä. Ajattelin, että minä en sellaiseen ala. Jos en ole tyytyväinen, minun pitää itse olla aktiivinen. Ei minulla ollut mitään yhtä -ismiä, jota olisin lähtenyt ajamaan. Minulle on tärkeää, että peruspalvelut toimivat. Nyt tiedän, että kaupungilla on monia prosesseja, joita pitäisi miettiä tarkemmin ja kehittää organisaatiota paremmaksi.

Paljonko luottamustoimet vievät aikaasi?

Valtuusto kokoontuu kerran kuussa maanantai iltaisin, enkä enää ole yhdessäkään lautakunnassa. Valtuustotyön lisäksi minulla on kaksi luottamustointa. Olen Oulun Energian hallituksen jäsen, koska yritystaustan ansiosta uskon, että ymmärrän johdon ja kuntaomistajan yhteiselämän haasteet. Itsekin opin siinä tehtävässä, kun toimiala on aivan erilainen, kuin se jossa omassa työssäni toimin. Tähän menee puoli päivää kuukaudessa.

Lisäksi olen kaupungin elinkeinopolitiikan toteutuksesta ja yritysten tarvitsemista kehityspalveluista vastaavan kaupungin liikelaitoksen BusinessOulun hallituksessa. Koen, että siinä tehtävässä voin välittää yritysmaailman viestiä.

Aikaisemmin olen ollut jopa kaupunginhallituksen jäsen, mutta se oli mission impossible oman työni kanssa. Silloin päivästä loppuivat tunnit.

Valtuustotyö vie aikaasi, mutta antaako se jotain?

Kyllä se antaa. Olen saanut hyviä tuttavuuksia ja päässyt tutustumaan sellaiseen maailmaan, josta en muuten tietäisi. Työelämässä pystyn tekemään nopeasti päätöksiä ja asioihin on pakko reagoida välittömästi. Minulle on ollut hyvä oppia, että kuntapäätöksenteko on siihen verrattuna hidasta – vaikka väillä se turhauttaakin. On ollut tervettä huomata, etteivät kaikki ajattelekaan niin kuin minä. Yksin asioita ei saada aikaan vaan ainoastaan yhteispelillä. Siksi on tärkeää saada muut ymmärtämään ajamansa asian hyvät puolet.

Johanna KoskelainenJohanna Koskelainen