CERN

Hiukkasen kiihdyttäviä tarjouskilpailuja

CERN tekee laitehankintoja joka vuosi 500 miljoonalla eurolla. Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus ottaa potista oma osansa.

Jaa artikkeli

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN on huikea kokonaisuus. Aineen perusolemuksen tutkimukseen, kuten pientäkin pienemmän Higgsin hiukkasen olemassaolon todentamiseen, on valjastettu 2 600 vakituista työntekijää sekä tuhansia vierailevia tutkijoita. Suomi on yksi Sveitsin Genevessä päämajaansa pitävän tutkimuskeskuksen 22 jäsenmaasta.

CERN tunnetaan tieteestään. Yritysyhteistyöhön keskittyvässä CERNin tiedonsiirtoryhmässä työskentelevä Pietari Kauttu kuitenkin muistuttaa, että tiede tarvitsee jatkuvasti rakennettavaa infrastruktuuria. Siinä piilee bisneksentekomahdollisuus myös monille suomalaisyrityksille.

– CERNin ostobudjetti teollisuudelta tehtäviin hankintoihin on vuositasolla yli puoli miljardia euroa, Kauttu korostaa.

Laaja tarve osaamiselle

Tarvittavan infrastruktuurin monipuolisuudesta saa kuvan suomalaisyritysten jo toteutetuista toimituksista. Esimerkiksi jättimäisen sadan metrin syvyydessä kulkevan 27 kilometrin pituisen hiukkaskiihdyttimen suprajohtavien magneettien päämateriaalina on kupari, jonka toimittajana on ollut Luvata. Rados puolestaan vastaa henkilöstön säteilytason mittauksesta ja startup-yritys Advacam on mukana tiukat vaatimukset täyttävien pikselisensorien kehityksessä ja toimituksessa.

CERNin hankinnat painottuvat kiihdytin- ja detektoriteknologioihin sekä dataa analysoiviin ict-ratkaisuihin. Kauttu muistuttaa, että Suomessa on vahvaa osaamista kaikissa näissä avainteknologioissa. Hän kannustaakin suomalaisyrityksiä olemaan aktiivisia tarjouskilpailuissa.

– Tällaiset kansainväliset infrastruktuurit, joissa Suomi on mukana, pitäisi nähdä kansallisen innovaatiosysteemin osana. Tästä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti tieteen, koulutuksen, yritystoiminnan ja teknologian kehittämisen osalta. Suomalaisyrityksille on enemmän yhteistyömahdollisuuksia, kuin mitä ne tällä hetkellä hyödyntävät.

Kauttu kehottaa yrityksiä seuraamaan käynnissä olevia tarjouskilpailuja CERNin internet-sivuilta. Yritykset voivat myös konsultoida Fysiikan tutkimuslaitosta (HIP) ja CERNin tiedonsiirtoryhmää mahdollisuuksista tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön.

10 miljardin euron potti

Kuten toteutuneet kaupatkin osoittavat, CERN tarjoaa tilaisuuksia hyvin erityyppisille yrityksille – myös muille kuin jo valmiiksi meritoituneille suuryrityksille. Tästä kertoo myös tutkimuskeskuksen osallistuminen Slushiin.

– Itse asiassa CERN suosii pk-yhteistyötä. Pienemmät organisaatiot koetaan usein sellaisiksi, että ne lähtevät helpommin mukaan koviin haasteisiin, joissa tuotteita ei löydy suoraan valmiina, vaan niihin edellytetään kehitystyötä.

Kautun mukaan CERNin keskeinen tavoite on saada tutkimuskeskuksessa kehitettyä tietoa ja teknologiaa levitettyä ja palvelemaan yhteiskuntaa niin, että vaikuttavuus olisi mahdollisimman laaja-alaista ja tehokasta.

– Yritystoiminnan edistäminen nähdään tapana levittää täällä synnytettyä tietotaitoa. Se avaa yritystoimintamahdollisuuksia erityisesti notkeille toimijoille, jotka kykenevät hyödyntämään tällaisia teknologioita ja tarjoamaan niitä omille asiakkailleen.

Samalla CERNin kanssa toteutetut projektit nostavat yritysten osaamistasoa ja niissä pääsee maailman parhaan tietotaidon äärelle. Oleellisia ovat myös projekteista saatavat referenssit, joiden avulla yritykset kykenevät näyttämään oman osaamisensa kansainvälisillä markkinoilla myös muille.

Sillä mahdollisuuksia riittää. Kauttu kertoo, että tieteen suurhankekentän vuosittaiset investoinnit ovat pelkästään Euroopassa jopa 10 miljardia euroa.

Hyvä etenemistapa yrityksille nousta varteenotettavaksi tekijäksi kansainvälisissä tarjouskilpailuissa on Kautun mukaan kansallinen t&k-yhteistyö Fysiikan tutkimuslaitoksen kanssa. Sen alaisen teknologiaohjelman tavoitteena on tukea CERNin ja Suomen välistä teknologiayhteistyötä ja teknologian siirtoa. Ohjelmaa johtaa Saku Mäkinen.

– Kannattaa hankkiutua mukaan teknologian kehitysyhteistyöhön ja sitä kautta siirtyä toimittajaksi. Se auttaa kansainvälisessä yhteistyössä, kun t&k-projektien kautta opitaan tuntemaan ihmisiä ja toisten osaamista.

CERN tulee Aaltoon

Aalto Design Factoryssa järjestetään 6.4.2017 tapahtuma, jossa CERNin delegaatio esittelee yrityksille yhteistyömahdollisuuksia.

– Asiasta kiinnostuneiden yritysten kannattaa ehdottomasti osallistua tapahtumaan. Siellä pääsee keskustelemaan suoraan CERNin henkilöstön kanssa esimerkiksi tutkimuskeskuksen ostomahdollisuuksista, tutkimusyhteistyöstä, startup-tuesta sekä teknologian lisensointimahdollisuuksista, Pietari Kauttu kertoo.

Tapahtumasta tiedotetaan Fysiikan tutkimuslaitoksen sivuilla: www.hip.fi

Lisätietoja tarjouskilpailuista:

https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSearch.do

Hyödyllisiä linkkejä

CERNin tiedonsiirtoryhmä (teknologian lisensointi- ja t&k-kollaboraatioasiat)

kt.cern

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP)

www.hip.fi

Fysiikan tutkimuslaitoksen yritysyhteistyö (teknologiaohjelma)

www.hip.fi/technology

Finnish Business Incubation Center of CERN Technologies (startup -yritystukipalvelut)

www.hip.fi/bic