Pääkirjoitus

Lean lisää tuottavuutta

Lean ei poistu muodista, kuten useat muut johtamisen teoriat.

Jaa artikkeli

Menneinä vuosina johtamisen teoriat muuttuivat nopeasti. Johtamistaidon kirjoja tuli markkinoille sellaista vauhtia, ettei niihin kukaan ehtinyt perehtyä. Gurujen luentoja riitti. Viime aikoina on ollut hiljaisempaa. Varmasti heikolla taloustilanteella on osansa tässä.

Yksi kuitenkin pitää vuodesta toiseen. Ja leviää. Alun perin tuotannon tehostamiseen kehitetty lean-ajattelu ulottuu laajemmalle. Lean lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä kaikissa yrityksen toiminnoissa. Turhat väliportaat hidastavat kehittymistä ja kasvua. Virtaviivaistaminen kannattaa.

Asiakkaan kuunteleminen on ensimmäinen askel. Mitä suorempaa on asiakaspalaute, sitä nopeammin siihen voidaan vastata. Kehitys ei jumiudu matkalle. Kaikki tekeminen muuttuu mielekkääksi ja arvoa lisäämätön työ vähenee. Työn tulokset muuttuvat näkyviksi kaikille. Se lisää motivaatiota.

Motivaatio kasvaa myös, kun oma työ tulee omaan hallintaan. Omilla päätöksillä on vaikutusta työn sisältöön ja tuloksiin. Lean tuo henkilöstöresurssit tehokkaaseen käyttöön.

Lean on mitä suurimmassa määrin johtamisen väline. Vastuu omasta työstä ja mahdollisuus vaikuttaa siihen avaa silmät yrityksen tilanteelle. Se lisää ymmärtämystä markkinoista ja yrityksen menestymisen merkityksestä jokaiselle palkansaajalle. Tätä kautta se myös lisää ymmärtämystä paikallisen sopimisen perusteluista: väin yritys ja sen henkilöstö voivat tuntea parhaan ratkaisun kyseisessä markkinatilanteessa. Lean luo osallistavan kulttuurin yritykseen.

Vastuu omasta työstä ja siihen kohdistuvien kehitysehdotusten toteutuminen aikaisempaa helpommin johtaa tapaturmien vähenemiseen ja työturvallisuuden paranemiseen. Pienillä käytännön muutoksilla ja panostuksilla voidaan saavuttaa jopa kymmenien prosenttien tuottavuusparannukset. Ja samalla työhyvinvointi lähtee nousuun.

Teknologiateollisuus vie leanin ilosanomaa jäsenyrityksiinsä alkuvuodesta. Kannattaa osallistua. Paikat, ajankohdat ja ohjelman löydät Teknologiateollisuuden kotisivuilta:

http://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat

Päätoimittaja Markku AlhonenPäätoimittaja Markku Alhonen

Julkaisija:

Teknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Päätoimittaja: Markku Alhonen

Toimituskunta: Markku Alhonen, Nora Elers, Mervi Karikorpi, Niina Into, Martti Kätkä, Antton Lounasheimo, Ilkka Niemelä, Petteri Rautaporras

Toimitus: Legendium Oy

Anna palautetta

Kerro mielipiteesi lehdestä:

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi